Gemeenteraadsleden: bij financieel ravijn niet bezuinigen op jeugdzorg

Gemeenteraadsleden: bij financieel ravijn niet bezuinigen op jeugdzorg

Een meerderheid van de gemeenteraadsleden in Nederland is van mening dat er niet kan worden bezuinigd op de jeugdzorg. Tegelijkertijd pleit een grote groep raadsleden ervoor om de jeugdzorg terug te geven aan het Rijk als het Rijk in het beruchte ravijnjaar 2026 gemeentes daadwerkelijk de financiële afgrond in duwt en gemeentes dwingt tot bezuinigingen. Als er dan toch bespaard moet worden, dan willen raadsleden dat in ieder geval niet op ruimte, wonen en bouwen en op veiligheidstaken als bijvoorbeeld de brandweer.

Jeugdzorg

Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Volgens het onderzoek, gehouden van 17 oktober tot 27 oktober 2023 en waaraan 588 raadsleden hebben deelgenomen, laten de gemeenteraadsleden een duidelijke boodschap horen: de jeugd mag niet de dupe worden. Uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de vraag naar jeugdzorg alleen maar toeneemt. Overigens willen raadsleden ook niet bezuinigen op het jeugdfonds sport en cultuur.

Ravijn

Hanneke Willemstein, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden reageert op de bevindingen van het onderzoek door te benadrukken: "Gemeenten mogen niet de dupe worden van bezuinigingen en niet het ravijn in worden geduwd als het Rijk gemeenten in 2026 niet tegemoetkomt. Dat is een heel heldere boodschap die wordt meegegeven door raadsleden in heel Nederland. Dat is ook een boodschap die wij benadrukken door onze keuze om samen te werken met Raden in Verzet. Gemeenteraden kunnen geen goede politieke afwegingen maken als ze geen geld hebben. Bovendien, raadsleden zijn geen raadslid geworden om alleen maar te bezuinigen"

Raden in Verzet

Raden in Verzet is een groep raadsleden uit Zoetermeer die in de vorige raadsperiode zeker de helft van alle gemeenteraden achter zich wist te verenigen om de bezuinigingen op de jeugdzorg terug te draaien. De VNG spande zich in haar lobby bij het Rijk als gevolg daarvan in voor extra geld voor jeugdzorg door gemeenten. De groep bestaat uit een achttal ambassadeurs, verspreid over het land, en nodigt raadsleden uit het hele land uit om mee te denken over de beste aanpak om de financiën van gemeenten overeind te houden en voor voldoende budgetten voor gemeenteraden.

Voldoende middelen

Als er dan tóch bezuinigd moet worden, zijn met name de culturele sector en kunst in de publieke ruimte onderwerp van discussie. Wel willen raadsleden de culturele agenda's zoals workshops, optredens, concerten, voorstellingen, exposities, wedstrijden en andere culturele evenementen blijven ondersteunen. Willemstein voegt eraan toe: "Eigenlijk willen raadsleden niet voor de keuze komen te staan om te móeten bezuinigen of zelfs taken te moeten teruggeven. Rijk, zorg voor voldoende middelen."

Meer informatie

Meer weten over gemeentefinanciën? Bijvoorbeeld over waar het geld van de gemeentelijke begroting vandaan komt en hoe de planning-en-controlcyclus van de gemeente eruitziet? Kijk op onze leeromgeving bij de module Gemeentefinanciën en -belastingen en de module P&C-cyclus gemeente.