Gemeenteraden benoemen tien vrouwelijke burgemeesters in 2015

Gemeenteraden benoemen tien vrouwelijke burgemeesters in 2015

DEN HAAG – Gemeenteraden hebben in 2015 nauwelijks vrouwelijke burgemeesters benoemd. Ook zijn er geen dertigers tot burgemeester benoemd en werd er slechts één allochtone burgemeester benoemd.

In 2015 zijn er door de gemeenteraden 38 burgemeesters benoemd, waarvan 10 vrouwelijke burgemeesters. Daarmee werd het aantal van acht vertrokken vrouwelijke burgemeesters gecompenseerd, waardoor per saldo het aantal vrouwelijke burgemeesters in 2015 met twee vrouwelijke burgemeesters is uitgebreid. Dit blijkt uit het artikel ‘Beroepsgroep onder de loep’ dat is verschenen in het Burgemeestersblad.  
Het aantal vrouwelijke burgemeesters stijgt de afgelopen jaren slechts met mate. Enkele jaren geleden was er nog een lichtpuntje te vinden in de benoeming van vrouwelijke waarnemend burgemeesters. Vijf jaar geleden werden door de commissarissen in de helft van de waarnemingen een vrouw benoemd. Echter, in 2015 werden 11 vrouwen als waarnemend benoemd. Dit betreft slechts één derde van de waarnemingsbenoemingen.

Diversiteit                                                                                                                                                                          De diversiteit onder de benoemingen van burgemeesters is nog altijd schaars, zo blijkt uit het artikel in het Burgemeestersblad. In 2015 werd er slechts één allochtone burgemeester benoemd. In Almere kreeg Franc Weerwind de voorkeur van de gemeenteraad als opvolger van Annemarie Jorritsma. Weerwind was burgemeester in Velsen, waardoor het viertal allochtone burgemeesters (Aboutaleb, Oudshoorn, Sylvester en Weerwind) het zelfde bleef. Dit aantal heeft al jaren geen aanvulling gekregen. 
Qua leeftijd lijkt er sprake te zijn van een ontgroening. In 2015 werd er door geen enkele gemeenteraad een dertiger als burgemeester voorgedragen. De Rode Lantaarn voor jongste burgemeester blijft hierdoor in handen van  Ben Visser, burgemeester in Scherpenzeel. Door het gebrek aan benoemingen van ‘jongeren’ ligt de gemiddelde leeftijd van nieuwe Kroonbenoemingen in 2015 op 51 jaar.

Boven de partijen                                                                                                                                                         Wel staat de burgemeester in de meeste gevallen nog altijd ‘boven de partijen’, zo valt af te leiden uit het onderzoek dat het Burgemeestersblad naar de burgemeestersbenoemingen uitvoerde. Al jaren blijken gemeenteraden goed in staat te zijn dit onderscheid te maken bij de selectie van een nieuwe burgemeester.  Bij twee op de drie benoemingen veranderde de burgemeesterspost van politieke kleur, waardoor duidelijk is geworden dat ook in 2015 de lokale politieke verhoudingen niet persé doorwerken op de benoeming van de burgemeester. In bijna 90 procent van de gevallen is de burgemeester geen lid van de partij met de grootste fractie in de gemeenteraad en in bijna 35 procent van de gevallen is de burgemeester zelfs lid van een partij die zich niet in de coalitie bevindt.

Meer informatie 
Het artikel ‘Beroepsgroep onder loep’ uit het Burgemeestersblad is hier te vinden.                                                                                                     Raadslid.Nu biedt gemeenteraden de mogelijkheid om via een stappenplan de (her)benoeming van burgemeesters te doorlopen. Raadsleden die lid zijn van Raadslid.Nu kunnen dit stappenplan hier raadplegen.

Bron: Burgemeestersblad / Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 maart 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!