Gemeenteraden beslissen over lokale rekenkamers

Gemeenteraden beslissen over lokale rekenkamers

DEN HAAG - Raadsleden moeten zelf kunnen bepalen welke inrichting van de rekenkamer het beste bij hun gemeente past. Deze oproep doet de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vanwege zijn actieplan waarin hij raadsleden uit lokale rekenkamers wil schrappen.

De vorm en inrichting van een goed functionerende rekenkamer hoort niet in Den Haag te worden bepaald, noch te worden belast met een uitspraak daarover vanuit Den Haag. Gemeenteraden moeten dit zelf kunnen bepalen, in het besef dat de raad de rekenkamer op een dusdanige wijze faciliteert die past bij het belang van de rekenkamer voor raad en inwoners van de gemeente. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderschrijft het belang van een goed functionerende Rekenkamer die toe ziet op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Een goed functionerende Rekenkamer houdt daarom de vinger aan de pols en adviseert de raad onafhankelijk

Het belang van een goed functionerende Rekenkamer is met de decentralisatie van taken naar gemeenten nog groter geworden. Zij voeren taken uit op afstand, in gemeenschappelijke regelingen. De Rekenkamer is juist ook op deze nieuwe taken het orgaan dat namens de raad onderzoek kan doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeenschappelijke regelingen. De Rekenkamer als belangrijk instrument van de raad en het belang daarvan voor de controlerende rol van de raad is daarmee, sinds de op 1 januari 2015 ingevoerde decentralisatie van taken, alleen maar nog groter en belangrijker geworden.

Actieplan

De aanleiding voor het actieplan is dat Plasterk wil dat er overal goede en echt functionerende rekenkamers zijn. Bovendien wil hij ook de kwaliteit van het werk van de rekenkamer verbeteren. Plasterk wil dit bereiken door raadsleden geen deel meer uit te laten maken van de rekenkamer en door  gemeenschappelijke rekenkamers meer te stimuleren.

Leidraad

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft het voornemen om, daar waar nodig en wenselijk in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers, een leidraad op te stellen die gemeenteraden helpt de rekenkamer zo in te richten dat die effectieve en doelmatige ondersteuning biedt op de controlerende taak en voldoet aan de kwaliteitseisen die de gemeenteraad verlangt van de rekenkamer. Raadsleden worden daarom uitgenodigd om goede voorbeelden te delen en concrete suggesties voor de leidraad aan te leveren via info@raadsleden.nl.