Gemeenteraden mogen kaders uitdaagrecht bepalen

Gemeenteraden mogen kaders uitdaagrecht bepalen

Groepen inwoners die gemeentelijke taken willen overnemen krijgen daarvoor de ruimte in de Gemeentewet. Wel blijft de manier waarop dit gebeurt in handen van de gemeenteraad. Daarmee krijgen raadsleden een doorslaggevende stem in het zogeheten ‘uitdaagrecht’, heeft minister Ollongren bekendgemaakt.

Met het uitdaagrecht of Right to Challenge kunnen inwoners zich groeperen rondom een bepaalde maatschappelijke taak. Wanneer zij menen dit goedkoper of beter te kunnen doen dan de gemeente, mogen zij deze taak overnemen.

Beperking

De minister van Binnenlandse Zaken wil dit verankeren in de Gemeentewet, meldt Binnenlands Bestuur. Een belangrijke bepaling die er in de wet aan wordt toegevoegd is dat de gemeenteraad regels kan gaan stellen aan de wijze waarop inwoners of inwonerscollectieven de uitvoering van collectieve voorzieningen op zich nemen. 

De raad behoudt daarmee zijn kaderstellende rol in de gemeente als hoogste bestuursorgaan, zonder dat deze omzeild kan worden door groepen inwoners zoals lokale verenigingen.

Wetgeving

De wettelijk verankerde regeling die het Right to Challenge mogelijk maakt wordt voor het einde van dit jaar ter consultatie voorgelegd.