Gemeenteraden uitgezonderd van samenkomstverbod

Gemeenteraden uitgezonderd van samenkomstverbod

Gemeenteraden mogen de komende tijd blijven vergaderen. Gemeenteraden vallen niet onder het verbod op samenkomst van drie of meer personen, zoals dat sinds begin deze week geldt in de strijd om de gevolgen van het coronavirus te beperken.

Dit blijkt uit de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge aan de voorzitters van alle veiligheidsregio’s in het land.

Alle evenementen en activiteiten waarvoor vergunning bij de gemeente moet worden aangevraagd zijn tot 1 juni verboden op grond van de samenkomstregeling. De vergaderingen van de gemeenteraad en de Tweede Kamer zijn van dat verbod uitgezonderd omdat het wettelijk verplichte samenkomsten zijn. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de bijeenkomsten van de gemeenteraden: er mogen niet meer dan honderd personen aanwezig zijn. Ook moeten alle aanwezigen 1,5 meter afstand houden.

Besluitvorming

Het beraadslagen en besluiten door een gemeenteraad moet plaatsvinden volgens de in de gemeentewet voorgeschreven regels. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft samen met de Vereniging van Griffiers en de commissie Raadsleden en Griffiers de minister van Binnenlandse Zaken verzocht om zo snel mogelijk te komen met regels om digitaal vergaderen en digitaal besluitvorming wettelijk mogelijk te maken.