U bent hier

Gemeenteraden verdienen een grotere stem bij decentralisaties

Gemeenteraden moeten een grotere stem krijgen bij nieuwe decentralisaties. Dat betoogt dr. Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) in Binnenlands Bestuur. Vollaard pleit voor een nieuwe Wet op de Decentralisaties om gemeenteraden beter in positie te krijgen.

Gemeenteraden krijgen de komende jaren nog te maken met verschillende decentralisaties zoals de Omgevingswet en de energietransitie. Volgens Hans Vollaard, universitair docent aan de Universiteit Utrecht, is het dan ook van belang dat de overheid leert van eerdere decentralisatie om gemeenteraden in de toekomst beter in positie te kunnen brengen. Vollaard betoogt dat in het verleden er vooral landelijke beleidsdoelen waren die leidend waren bij de decentralisaties. Hierdoor werd de gemeenteraad een ‘’sluitpost van het nationale decentralisatiebeleid’’.

Met een Wet op de Decentralisaties zouden gemeenteraden het recht moeten krijgen om aan te kunnen geven of een taak moet worden gedecentraliseerd of juist gecentraliseerd. Wanneer twee derde van de gemeenten in een provincie hier overeenstemming over hebben zou de betreffende overheidslaag (provincie of rijk) met een voorstel moeten komen of een overtuigend beargumenteerde afwijzing. Volgens Vollaard kan hiermee de zelfstandigheid van de gemeente vergroot worden binnen de huidige constitutionele verhoudingen binnen Nederland. Het volledige betoog van Vollaard is hier te lezen: Geef gemeenteraden een stem in (de)centralisaties.