Geneeskundige verklaring bij ziekte of zwangerschap

Geneeskundige verklaring bij ziekte of zwangerschap

Raadsleden die zich willen laten vervangen omdat zij zwanger of ziek zijn, hebben een geneeskundige verklaring nodig. Omdat de eigen behandelende arts daartoe niet altijd bereid is, omdat hij/zij geen bedrijfsarts is of omdat een raadslid als volksvertegenwoordiger geen ambtenaar is van de gemeente, is er een landelijke afspraak gemaakt om dit ongemak op te lossen.

Om als raadslid verlof of tijdelijk ontslag te nemen, heeft een raadslid op grond van de wet een geneeskundige verklaring van een arts nodig. Uit deze verklaring moet blijken dat het raadslid langdurig ziek is en dat het niet aannemelijk is dat het raadslid binnen acht weken de werkzaamheden als raadslid kan hervatten. Of uit de verklaring moet blijken dat het raadslid zwanger is, en dan moet in de verklaring ook worden vermeld wat de verwachte bevallingsdatum is.

Voorbeeldverklaring

Wat voor verklaring nodig, is op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken terug te vinden. Deze verklaring kan door een raadslid worden gebruik voor verlof, tijdelijk ontslag of zwangerschap. Voor het invullen van de geneeskundige verklaring kunt u als raadslid zich wenden tot uw eigen behandelend arts, maar mag u ook naar een andere arts gaan en vragen of hij/zij de verklaring wil invullen. Bij zwangerschap mag de verklaring ook door een verloskundige worden ingevuld.

Vervanging

Met de geneeskundige verklaring kan een raadslid bij ziekte of zwangerschap zich tijdelijk laten vervangen. De vervanging heeft geen gevolgen voor de stemverhoudingen en bovendien worden partijgenoten die anders het werk moeten overnemen, niet extra belast. De precieze regelgeving over de gevolgen van vervanging staat voor raadsleden in artikel X 10 Kieswet.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over een geneeskundige verklaring bij ziekte of zwangerschap.

Of kijk op de pagina Rechten van het Raadslid.