Gerard Heetman: Raadsleden zijn de werkgever van de griffie(r)

Gerard Heetman: Raadsleden zijn de werkgever van de griffie(r)

De gemeenteraad is de werkgever van de griffier en de medewerkers van de griffie. Elke gemeenteraad heeft daarom een werkgeverscommissie die de rol van werkgever vervult jegens de raadsgriffier en de medewerkers van de raadsgriffie.

Om de rol als werkgever goed te kunnen vervullen, heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een werkgeverstool gemaakt. Gerard Heetman, voormalig directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en specialist op rechtspositie voor politieke ambtsdragers, heeft de belangrijkste elementen van het werkgeverschap in een nieuw, geactualiseerd artikel op een rij gezet.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet voor gemeenteraden en raadsleden de belangrijkste elementen op een rij:

De benoeming van de griffie(r)

De raad benoemt, schorst en ontslaat de griffier en de medewerkers van de griffie. Ter ondersteuning van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende bevoegdheden heeft de raad een (kleine) eigen ambtelijke organisatie, de griffie, ter beschikking. Alle raadsleden hebben recht op ambtelijke bijstand. De fracties hebben recht op ondersteuning. Dit gebeurt veelal door hulp van partijgenoten. Zij helpen mee bij het uitzoeken van informatie, het notuleren van de vergadering of het lidmaatschap van de partij. Dit wordt ook wel fractieondersteuning genoemd. Voor deze fractieondersteuning stelt de gemeenteraad een budget vast. Dit is een vast bedrag dat gerelateerd aan het aantal raadsleden van de fractie. Deze fractie moet worden vastgelegd in een lokale verordening.

De rol van werkgever

De raad bleek in het verleden zich weinig werkgever te doelen. Daardoor had het ook minder aandacht voor het functioneren van de griffier. Hierdoor kwam het vaak tot onnodige spanningen tussen de raad en de griffier. In 2012 ontwikkelde de Nederlandse vereniging voor Raadsleden, een werkgeverstool. Dit digitale programma helpt gemeenteraden bij het werven van een griffier en bij het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie is in 2010 bedacht. De commissie bestaat uit enkele raadsleden die namens de gemeenteraad de meeste werkgeverstaken uit kan oefenen. Deze werkgeverscommissie wordt benoemd door de raad. De  nauwe samenwerking tussen de burgemeester en de griffier wordt eveneens nagegaan. Daarom wordt de burgemeester als adviseur betrokken bij de werkgeverscommissie.

De beoordeling van de griffie(r)

Niet alleen het ‘hoe’ van de  ondersteuning, maar ook de omvang (inrichting) van de griffie staat na de start van de nieuwe gemeenteraad centraal. Ervaringen van de vorige gemeenteraad kunnen belangrijke input vormen. De samenstelling van de griffie is gebaseerd op de samenstelling die werd gewenst en wordt gewenst. Daarbij is de raad wel onder andere gebonden aan algemene regels van personeelsbeleid.