Gevolg van ondermijning: wijzigen Gemeentewet niet uitgesloten

Gevolg van ondermijning: wijzigen Gemeentewet niet uitgesloten

DEN HAAG – Raadsleden moeten beschermd worden tegen invloeden van gezagsondermijnende criminaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken wil burgemeesters, wethouders en raadsleden toerusten met expertise, kennis en trainingen. En mocht het nodig blijken, dan is zelfs het wijzigen van de Gemeentewet niet uitgesloten. 

Kasja Ollongren heeft bekendgemaakt wat het kabinet gaat doen tegen gezagsondermijnende criminaliteit. Daarmee heeft ze in een gezamenlijke brief met Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid antwoord gegeven op vragen van de Kamer. Tijdens de behandeling van begroting van Binnenlandse Zaken wilde Kamer van de minister horen wat de plannen van het kabinet zijn met betrekking tot de invloed van georganiseerde criminaliteit op het lokaal bestuur. De minister heeft aangegeven dat het kabinet hoge prioriteit stelt aan de aanpak hiervan, omdat dit een bedreiging begint te vormen voor de democratische rechtsorde. 

Gemeentewet

Democratische processen worden beïnvloed wanneer politici te maken krijgen met agressie, geweld, intimidatie of omkoping. Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren moeten daarom beter toegerust worden om de signalen te herkennen. Het ministerie gaat daarom kennis en expertise delen en preventieve trainingen aanbieden om een weerbaar en veerkrachtig bestuur te garanderen. Ook is het niet uitgesloten dat er wetgeving aangepast moet worden, waaronder de Gemeente- en Provinciewet. 

Meer weten over ondermijning?

Als raadslid bedreigd of geïntimideerd worden als gevolg van ondermijnende criminaliteit kan een grote impact hebben, bleek uit het vorig jaar verschenen rapport van de NSOB ‘Ondermijning Ondermijnd’. Raadslid.Nu heeft een stappenplan gepubliceerd wat u als raadslid kunt doen als u te maken krijgt met agressie, intimidatie of geweld.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 30 november 2017  

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.  

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.     

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!