Gezag van overheid en raad centraal thema deze maand

Gezag van overheid en raad centraal thema deze maand

Het vertrouwen van burgers in de overheid lijkt al enige tijd te dalen vanwege gebeurtenissen zoals de toeslagenaffaire en de coronacrisis. Ook de groei van het aantal kiezers dat bij verkiezingen thuisblijft, baart zorgen. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft daarom de maand november uitgeroepen tot de maand van het gezag.

Hoe naar het gezag van de overheid en naar het gezag van de gemeenteraad als onderdeel daarvan, kan worden gekeken, wordt door de ROB onder de aandacht gebracht met studies, waaronder zogeheten signalement, een essay en een studie naar praktijkgevallen. Verder publiceert de ROB in de maand november diverse blogs, podcasts en organiseren ze verschillende bijeenkomsten. Hiermee wil de ROB een aanzet geven voor het democratische debat over gezag van bestuurders en burgers activeren om er mee aan de slag te gaan.

Activiteiten

Het startsein voor het thema ‘de maand van het gezag’ wordt dinsdagavond 8 november (20:00-22:00) gegeven in het politiek-cultureel debatcentrum De Balie in Amsterdam. De opening zal in het teken staan van desinformatie en nepnieuws en hoe dat invloed heeft op het vertrouwen van de overheid en democratie. Vragen over nepnieuws en desinformatie kunnen worden gesteld aan onder andere Alexandra van Huffelen (staatssecretaris Digitalisering) of Rens Vliegenthart (Hoogleraar strategische communicatie Universiteit Wageningen). Hiervoor zijn nog steeds tickets beschikbaar.

Gezag van de gemeenteraad

Het gezag van de gemeenteraad zal tijdens de ALV raadsacademie in Venray op zaterdag 19 november (10:30-13:15) als openingsthema aan bod komen. De ROB zal het gezag van de overheid en met name van de gemeenteraad bespreken. De fysieke ALV Raadsacademie is een gecombineerde bijeenkomst met de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De bijeenkomst heeft als doel om raadsleden te informeren over het raadswerk en actuele thema’s zoals Raad & Gebiedsontwikkeling, Raad & Burgerparticipatie, Raad & Omgangsvormen én Raad & Klimaat. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden via de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het gezag van de raad klik hier voor onze themapagina en in het bijzonder voor onze serie gesprekken met experts en deskundigen in 2021 over het Gezag van de Raad.

Klik hier voor meer informatie over de maand van het gezag.

Klik hier voor meer informatie over de ALV raadsacademie in Venray op 19 november.  

Klik hier voor meer informatie over de opening van de maand van het gezag op 8 november.