Gezocht: Raads- en Commissieleden voor online-expertisegroepen!

Gezocht: Raads- en Commissieleden voor online-expertisegroepen!

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, is op zoek naar Raads- en Commissieleden die plaats willen nemen in expertisegroepen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is van mening dat de opvattingen van raadsleden en dus de achterban het vertrekpunt dient te zijn voor standpuntbepaling van het bestuur in het debat in Den Haag.

Deze online-expertisegroepen zijn bedoeld voor de ondersteuning (meningsvorming, behoeftepeiling en terugkoppeling) aan de raadsleden die zitting hebben in de diverse VNG-commissies en raads- en commissieleden onderling.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil de expertisegroepen ook gebruiken als platforms voor onderzoek, enquêtes en peilingen.

Wilt u plaatsnemen in een van de online-expertisegroepen, mail dan uw gegevens (naam, partij en gemeente waarin u actief bent) naar info@raadsleden.nl. Vermeld hierbij ook in welke expertisegroep u plaats zou willen nemen (meerdere keuzes mogelijk):

  • Financien
  • Zorg & Welzijn
  • Werk & Inkomen
  • Ruimtelijke ordening
  • Onderwijs & Cultuur
  • Bestuur & Veiligheid
  • Rechtspositie