Gezocht: raadsleden voor consultatierondes van KING

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) zoekt raadsleden die mee willen kijken en lezen bij een te ontwikkelen filmpje voor raadsleden over de Wet Revitalisering Generiek Toezicht en een rapportage over kinderopvang voor de website Waarstaatjegemeente.nl.

De consultatie vindt plaats via de e-mail. De consultatieronde voor het filmpje vindt plaats in week 31 en 32, de ronde voor de kinderopvangrapportage in week 32 en 33. Voor beide rondes zijn 4-5 raadsleden nodig.

Meer informatie en aanmelden bij Hanneke Marcelis van KING: hanneke.marcelis@kinggemeenten.nl. Aanmelden kan tot dinsdag 30 juli 17.00 uur.