Gezocht: vertrouwenspersonen voor gemeenteraden

Gezocht: vertrouwenspersonen voor gemeenteraden

Raadsleden hebben steeds vaker te maken met intimidatie, agressie en bedreigingen. Als volksvertegenwoordigers worden zij niet alleen door inwoners bij tijd en wijle onheus bejegend en bedreigd. Ook binnen de gemeente krijgen raadsleden af en toe te maken met vormen van agressie en bedreigingen van anderen die politiek en bestuurlijk actief zijn binnen de lokale democratie.

Raadsleden doen er verstandig aan om elke vorm van agressie en/of intimidatie te melden bij de raadsgriffier en burgemeester. Een bedreiging of intimidatie van een raadslid kan en mag namelijk worden beschouwd als een bedreiging of intimidatie van de gemeenteraad als instituut. De burgemeester is voorzitter van de raad. Aangifte door de burgemeester voorkomt dat persoonlijke gegeven van het raadslid worden vrijgegeven. Raadsleden kunnen met klachten over alle vormen van agressie en intimidatie ook terecht bij het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur.

Vertrouwenspersoon

Raadsleden kunnen anders dan ambtenaren geen beroep doen op de gemeentelijke klachtenafdeling of vertrouwenspersoon. Raadsleden zijn namelijk geen ambtenaren en hebben als politieke ambtsdrager een zelfstandige positie. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden merkt in haar dienstverlening steeds vaker dat gemeenten en gemeenteraden worstelen met de vraag hoe raadsleden de beste ondersteuning te bieden. Een externe vertrouwenspersoon blijkt voor raadsleden vaak de beste keuze, ook om de griffier, de burgemeester of een gemeentelijke vertrouwenspersoon niet in een onmogelijke positie te brengen.

Lijst

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een lijst van vertrouwenspersonen die inzetbaar zijn om als vertrouwenspersoon voor gemeenteraden te fungeren, maar breidt deze lijst graag uit. Bent u een gecertificeerd vertrouwenspersoon en hebt u ervaring in het ondersteunen van raadsleden, bijvoorbeeld als mediator of als vertrouwenspersoon, en bent u beschikbaar om gemeenteraden op dit punt te ondersteunen, stuur dan een mail naar info@raadsleden.nl onder vermelding van vertrouwenspersoon. Wij ontvangen graag een motivatie waarom u als vertrouwenspersoon in onze pool van vertrouwenspersonen wilt deelnemen, uw cv en waarom u van mening bent raadsleden op dit thema goed te kunnen helpen.  

Protocol

De inzet van vertrouwenspersonen voor raadsleden/leden van de gemeenteraad kent nog geen standaardregeling. Diverse gemeenten hebben inmiddels wel een apart protocol vastgesteld hoe om te gaan met agressie en intimidatie tegen politieke ambtsdragers en daarin ook geregeld de inzet van een mediator/vertrouwenspersoon.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur klik hier.

Wilt u een voorbeeldprotocol om in uw gemeente basisafspraken te maken hoe om te gaan met agressie en intimidatie en meldingsprocedures klik hier hieronder voor het voorbeeld van de procesafspraken van de gemeente Eindhoven.

Wanneer u vragen hebt of ervaringen wilt delen, graag mailen naar: info@raadsleden.nl