Goede inrichting fysieke openbare ruimte zaak gemeenteraad

Goede inrichting fysieke openbare ruimte zaak gemeenteraad

De fysieke openbare ruimte is bij uitstek een onderwerp waar de gemeenteraad goed op kan sturen. “Een losse stoeptegel, het fietspad of de staat van een speeltuintje in de wijk. Het zijn voor burgers belangrijke en zichtbare onderwerpen”, zeggen Hielke Bos en Wouter de Wit, van Deloitte Real Estate. “Gemeenten kunnen met hun inrichting van de fysieke openbare ruimte dan ook echt het verschil maken.”

“Door een veelheid aan andere taken of begrotingstekorten sneeuwt het onderwerp helaas soms onder.”, stelt Bos. “Want een goede inrichting van de fysieke openbare ruimte biedt volop kansen. Niet alleen in het bedienen van de burgers, maar ook op het gebied van klimaatadaptatie en het ontwikkelen van vernieuwende concepten. De trend daarbij is minder auto’s en meer fietsen, minder verharding en meer groen.”

Minder auto’s

“De openbare ruimte werd tot nu toe met name besteed aan auto’s", zegt De Wit. “Er vindt nu echter een verandering plaats in de sturing door gemeenten, van het faciliteren van voertuigen naar het richten op de verblijfsruimte van de mens. Dat kan ook niet anders gezien de druk op de stad. Er is overal sprake van verdichting en een woningbouwopgave. Blijft het autobezit naar rato toenemen, dan gaat dit gewoonweg niet meer passen. Er moeten dus beslissingen genomen worden en meer gestuurd worden op beweging per vervoersmiddelen die minder ruimte innemen dan de auto, zoals de fiets. Ook omdat momenteel bijna de helft van de autoritten minder dan 7,5 kilometer lang is en dus ook met (elektrische) fietsen, scooters of steps kan worden afgelegd. Tegelijkertijd levert dit veel voordelen op in duurzaamheid, minder CO2-uitstoot en een betere leefbaarheid.”

Klimaatadaptie in de straat

“Het weer in Nederland wordt steeds extremer, hevige neerslag en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op”, aldus Bos. “Ook daar is vergroening van de openbare ruimte belangrijk voor. Stenen verkoelen niet op een hete dag en laten ook geen water door wanneer het regent. De beelden van de overstromingen in Limburg en Duitsland en de recente stormen met overal omvallende bomen staan nog op het netvlies gebrand. Het momentum is er. Goede inrichting van de fysieke openbare ruimte is niet alleen een kans, maar ook noodzaak.”

Klik hier voor het volledige interview.

Meer informatie

Voor (nieuwe) raadsleden heeft kennispartner Deloitte in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een campagne gestart over onderwerpen die raadsleden aanspreken. Experts geven hun visie over hoe raadsleden succesvol grip kunnen krijgen en houden over hun raadswerk. Klik op deze link om op de hoogte gehouden te worden en klik hier voor het raadsleden boek dat onderdeel van de campagne is.