Goede raad voor een sterke raad

Goede raad voor een sterke raad

Gemeenteraden staan onder grote tijdsdruk voor hun complexe taak rond de transitie jeugdzorg. Om de gemeenteraden in deze taak te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker instituut een digitale handleiding voor raadsleden opgesteld, met daarin tien concrete tips.

Tien tips

In de handreiking worden tien concrete aanbevelingen voor gemeenteraden gepresenteerd. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de drie rollen (volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende) van de raad. De tips geven onder meer concreet aan wat raadsleden kunnen doen voor de kwetsbare groepen, welke maatschappelijke effecten gemeenten kunnen nastreven en waar raden op moeten letten bij de het regelen van de toegang tot jeugdhulp. Daarnaast zijn er tips voor raadsleden voor de financiële inzet en controle, alsook voor de samenwerking met andere gemeenten.

Aanleiding

De jeugdwet treedt naar verwachting per 1 januari 2015 in werking. In mei 2013 constateerde de Transitiecommissie stelselherziening jeugd (TSJ) dat gemeenteraden in het algemeen nog onvoldoende in positie zijn om hun rol bij de transitie jeugdzorg te pakken. De constatering van de TSJ was daarmee aanleiding om deze handreiking te ontwikkelen. 

Voor de handreiking, klik hier.