Goede rechtspositie belangrijk voor lokale democratie

Goede rechtspositie belangrijk voor lokale democratie

Het vaststellen van een heldere rechtspositie van politieke ambtsdragers draagt bij aan de kwaliteit van het werk door politiek bestuurders. Dit blijkt uit de brief die namens verschillende belangenverenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, naar de Commissie van Binnenlandse Zaken is gegaan over de kabinetsvisie over de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Deze kabinetsvisie is tot stand gekomen op aandringen van de verschillende verenigingen. Om de kwaliteit van politieke bestuurders te behouden, is het belangrijk dat er sprake is van een goed afgewogen rechtspositie van politieke ambtsdragers. Het beschikbaar krijgen en houden van goede politieke ambtsdragers kan worden bereikt door het vaststellen van een goede rechtspositie, zo blijkt uit de brief.

Arbeidsmarkt

Velen denken dat een politiek ambtsdrager na het (vrijwillig) ontslag opgevangen wordt door de arbeidsmarkt. Uit de brief van de verschillende verenigingen blijkt echter dat dit niet het geval is. Helaas belanden veel voormalig politiek bestuurders in de bijstand. Dit kan voorkomen worden door het vaststellen van een heldere rechtspositie. Dit zorgt er ook voor dat het democratisch functioneren van de politieke ambtsdragers bevorderd wordt. Klik hier om de gehele brief te lezen.

Algemeen overleg

Op woensdag 24 mei wordt er in de Tweede Kamer een algemeen overleg gehouden door de Commissie van Binnenlandse Zaken over de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Dit algemeen overleg vindt plaats van 15.00 tot 17.00 in de Aletta Jacobszaal en is voor publiek toegankelijk.