Goes trapt najaarsbijeenkomsten af met gebiedsontwikkeling en burgerparticipatie

Goes trapt najaarsbijeenkomsten af met gebiedsontwikkeling en burgerparticipatie

Op vrijdag 4 november start de fysieke serie Raadsacademie Najaarsbijeenkomsten in Goes. Vanaf dan is het mogelijk om jezelf als raadslid, zowel nieuw als ervaren, voor te bereiden op het tweede raadsjaar. De bijeenkomsten zullen gehouden worden door geheel Nederland, met Goes als aftrap.

Tijdens de fysieke bijeenkomsten krijgen raadsleden tips, aanbevelingen en adviezen hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen om op deze wijze een bijdrage te leveren aan het oplossen van (lokale) maatschappelijke knelpunten in de samenleving.

Hoe bereik je een meerderheid voor je standpunt?

Bij de startbijeenkomst in Goes komen vier onderwerpen aan bod, welke momenteel een belangrijke rol in de samenleving spelen. Zoals vrijdag 4 september, waarbij een deelsessie door Sjir Hanssen in teken staat van de huidige informatievoorziening binnen de raad en de digitalisering die daarbij komt kijken. In de tweede deelsessie zal Martijm Scherff (debatcoach - debat.nl) in gaan op het onderwerp omgangsvormen. Het is namelijk van groot belang dat je tijdens de raadsperiode afspreekt hoe je met elkaar, binnen en buiten de raad, omgaat. De technieken, tactieken en trucs leer je in deze interactieve sessie!

Wat is goede burgerparticipatie?

De derde deelsessie gebiedsontwikkeling, is gericht op de ontwikkeling van steden en dorpen. Er word namelijk minder dan voorheen gebouwd in groene gebieden buiten steden en dorpen, en juist meer in binnenstedelijke gebieden. Hoe je hier als raadslid op in kan spelen en wat de mogelijke valkuilen zijn bij de ontwikkeling van dit soort (grootschalige) projecten, zal in deze sessie besproken worden. Daarnaast zal er worden ingegaan op het nijpende woningtekort. De vierde en laatste deelsessie van de Raadsacademie in Goes richt zich op burgerparticipatie. De vrees om als raadslid tijdens een participatietraject aan de kant te staan is namelijk ongegrond. Als raadslid is het van belang om op te letten of aan alle eisen van participatie is voldaan. Hoe je hieraan voldoet en wat de rol van raadsleden is, zal in deze deelsessie duidelijk naar voren komen.

Voorbereiden

Als raadslid raak je nooit uitgeleerd, we hebben volop keuze aan informatie, trainingen en cursussen om je voor te bereiden op het tweede raadsjaar:

  • Wegwijzer – voor raadsleden in raadsperiode 2022-2026 (online handboek met honderden aanbevelingen en praktische tips).
  • Informatiekaart - met tips van raadsleden voor raadsleden.
  • Online leeromgeving - voor raadsleden met honderden modules, filmpjes, stappenplannen gratis toegankelijk voor jou als kandidaat-raadslid.
  • Competentiescan - voor raadsleden toegankelijke competentietest om inzichtelijk te krijgen wat de ontwikkelmogelijkheden zijn. 

Meer informatie

De bijeenkomst in Goes zal vrijdagochtend om 10.00 uur van start gaan en zal circa 2 uur duren. Van de vier eerder genoemde deelsessies is het mogelijk om twee sessies bij te wonen. Klik hier voor meer informatie. 

Aanmelden

Enthousiast? Meld je hier aan voor de raadsacademie van vrijdag 4 november in Goes.