Googelen naar burgemeesterskandidaten moet kunnen

Googelen naar burgemeesterskandidaten moet kunnen

Raadsleden moeten zonder beperkingen kunnen googelen op de namen van sollicitanten naar het burgemeesterschap in hun gemeente. Het is daarbij vanzelfsprekend dat raadsleden met hun zoekacties geen duidelijke sporen moeten achterlaten op het internet.

Een verbod op googelen door raadsleden in een vertrouwensprocedure voor een nieuwe burgemeester gaat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden te ver. “Wanneer je googelen van namen niet toestaat, dan ga je voorbij aan de realiteit van elke dag”, aldus voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Informatie over kandidaat

De informatie over burgemeesterskandidaten loopt volgens de huidige procedures via de Commissaris van de Koning (CdK). Wanneer raadsleden in de vertrouwenscommissie meer willen weten over de sollicitant in een burgemeestersprocedure moeten zij dat dus doen door vragen te stellen aan de CdK. Dat gaat via de griffier en de kabinetschefs van de CdK. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat een werkwijze die voorbijgaat aan de huidige digitale en internetwerkelijkheid.

Handreikingen

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan. De circulaire ‘benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2017 verbiedt raadsleden niet om kandidaat-burgemeesters te googelen. Er worden wel kanttekeningen geplaatst bij het zelf online inwinnen van informatie door de raad. Het inwinnen van informatie via google of sociale media wordt zo omschreven dat het de indruk wekt dat google en sociale media niet gebruikt mag worden.

De handreikingen van 2012 en 2020 geven aan dat informatie inwinnen op internet via zoekmachines juist wél kan en zelfs dat dergelijke informatie niet genegeerd mag worden. Raadsleden wordt dus aanbevolen om deze informatie wel degelijk te gebruiken en als vertrouwenscommissie te gaan zoeken, maar wel met het advies om ‘digitale herkenning’ te voorkomen.

Meer informatie

Voor de rol van de raad in de procedure voor benoeming en herbenoeming van de burgemeester zie de Goede Raad-video en de infographic over de Raad en de Burgemeestersbenoeming.

Voor meer artikelen over de burgemeestershandreiking klik hier.