Grenzeloos denken om meer voor je inwoners binnen te halen

Grenzeloos denken om meer voor je inwoners binnen te halen

In de Drechtraad dragen de fracties zonder terughoudendheid hun partijkleuren. En dat moet ook, vindt het Papendrechts raadslid Derya Yildiz-Karso in aflevering 20 van de serie ‘In de ban van regionale samenwerking’. Haar passie in het werk als raadslid in de regio: “Mijn focus ligt op het herkennen van patronen.”

Derya Karso houdt ervan dicht bij het vuur te zitten. Zo dicht mogelijk erop als het kan. Meteen na haar verkiezing als raadslid voor de PvdA in Papendrecht werd ze lid van de Drechtraad, het algemene regiobestuur van de zes Drechtsteden (naast Papendrecht zijn dat Dordrecht, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Sliedrecht en Zwijndrecht), met uitsluitend raadsleden. ‘Daar hebben we zestig, misschien wel zeventig procent van onze gemeentelijke begroting belegd. Als je zeker wilt zijn dat het geld aan de juiste zaken wordt besteed, moet je daar zijn. Het beleid waarover besloten wordt, raakt onze bewoners direct. Was me niet gevraagd namens mijn partij in de Drechtraad te zitten, dan had ik mijn ambitie waarschijnlijk zelf kenbaar gemaakt’.   

Nieuwkomer in 2014

In 2014 werd Derya Karso voor de PvdA gekozen in de gemeenteraad van Papendrecht. Als nieuwkomer in de politiek kreeg ze meteen een uitdagende portefeuille: financiën, veiligheid, verbonden partijen, regionale aangelegenheden, bestuurlijke vernieuwing, participatiewet, bestuurs- en burgerzaken. Kwestie van pragmatisme in de fractie, legt ze uit: ‘Bestuurlijke zaken en financiën worden meestal door de fractievoorzitter opgepakt. Die was van mening dat ik beter in de materie zit. Alles wat in de commissie bestuurlijke zaken gebeurt, krijgt z’n weerslag in de Drechtraad. Dan is het handig als zaken in één hand zijn’.

Toeschouwer in de politieke arena

Karso is econoom en bestuurskundige en was, voordat ze zich ging wijden aan de publieke zaak, actief in de accountancy. ‘Daarnaast heb ik als gemeenteambtenaar – ik ben beleidsadviseur Samenleving bij de gemeente Gorinchem en was daarvoor adviseur bedrijfsvoering in Capelle aan de IJssel – gevoel ontwikkeld voor bestuurlijke dossiers. Al is de politieke arena natuurlijk een ander verhaal. Maar als toeschouwer heb ik daar vaak genoeg bovenop gezeten. Die ervaring heeft me gemotiveerd om zelf politiek actief te worden’.

Verder is ze voorzitter van de Begeleidingscommissie Accountant in haar woonplaats Papendrecht en lid van de Auditcommissie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

Kansen grijpen

Karso, getrouwd, moeder van een dochter van 11 en een zoon van 7 jaar, kwam – bijna als vanzelf – uit bij de PvdA, vertelt ze. Ze is door haar ouders opgevoed met het credo “het leven bestaat uit heel hard werken en een beetje geluk hebben”. ‘In mijn ideale samenleving krijgt iedereen dezelfde kansen en doet iedereen actief mee. Ik heb een goed leven, ik heb kansen gekregen, gegrepen en gecreëerd. Dat gun ik iedereen. Ze zeggen weleens: als je iets voor de wereld wilt betekenen, moet je thuis beginnen. Dat kan door je kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben, maar ook door vrijwilligerswerk, door simpelweg te luisteren naar anderen op het schoolplein, of door, zoals ik, de lokale politiek in te gaan. Dat laatste is misschien wat zichtbaarder, maar iedere bijdrage is naar mijn idee even waardevol’.

Regiofracties partijpolitieker dan eigen raad

Het politieke handwerk vindt Karso ‘geweldig’. Binnen de Drechtraad is daarvoor voldoende ruimte. ‘In de regiofracties prevaleren niet de lokale belangen, maar verloopt alles veel scherper volgens partijpolitieke lijnen dan in je eigen gemeenteraad. Bij thema’s als armoede, werk en inkomen en participatie kun je je daarop profileren. Als Drechtraadslid moet je over grenzen kijken, om uiteindelijk binnen je eigen gemeente- of regiogrenzen meer binnen te halen’.   

Karso zit bij de Rotary Club, waar ze zich als lid van de commissie fundraising inzet voor de Papendrechtse gemeenschap, vooral eenzame ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. ‘Mijn focus ligt steeds meer op het herkennen van patronen. Zowel privé als op mijn werk vind ik het interessant om maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en te verklaren. Als we die begrijpen, kunnen we ze ook positief beïnvloeden Daarom ben ik na mijn studie economie nog bestuurskunde gaan doen. Dat hielp me, omdat ik graag meer aan het begin van een beleidsproces wil zitten’.

Te weinig oog voor effecten minimabeleid

Als voorbeeld noemt ze het minimabeleid en de Participatiewet. De portefeuillehouders in het dagelijks bestuur van de Drechtraad kijken naar haar mening te veel naar de financiën en te weinig naar de maatschappelijke effecten.

“Op het minimabeleid houden we jaar na jaar fors geld over. Dat heet dan een “topprestatie”. Die middelen vloeien terug naar gemeenten, die er ander beleid mee bekostigen of tekorten mee aanzuiveren. Ik vraag me dan af: zijn dat echt meevallers of is het beleid niet effectief genoeg? Hebben we met deze keuzes wel voldoende oog voor armoede, uitsluiting, de gevolgen van werkloosheid? Zijn we te streng aan de poorten hebben we regels verzonnen, waardoor we groepen en individuen onvoldoende bereiken? Er zijn nog steeds gezinnen die niet rondkomen en er is armoede en sprake van uitsluiting door onvoldoende participatie. Pamperen met geld is geen structurele oplossing. Maar als mensen de basis niet op orde hebben, kunnen ze niet meedoen’.    

Dit artikel is onderdeel van de reeks 'In de ban van Regionale samenwerking'. Alle artikelen uit deze reeks:

 1. Zonder regioraad meer raadsbetrokkenheid?
 2. Een motie voor meer samenwerking
 3. Gaan de Drechtsteden aan democratie ten onder?
 4. Tussenstand: helderheid in de mist
 5. Een regioraad met louter raadsleden, een taai gevecht in Twente
 6. Nieuwe West-Brabantse raadsleden met procesafspraken meer grip op regio
 7. Wel samenwerken in Drechtsteden, geen bevoegdheden overdragen
 8. Twentse verwarring over een 'herfstcompromis'
 9. Regioraad Twente ter ziele
 10. Afstemming tussen 19 tinten blauw van West-Brabantse raden
 11. De lessen en tips van 2015
 12. Greep op de regio dient het lokale belang
 13. Het FC Twentegevoel van raadslid Vic van Dijk
 14. Oog en oor hebben voor onze inwoners, zowel lokaal als in de regio
 15. Beducht op het Galliër-effect
 16. Gemeenteraden Zuidoost-Brabant kiezen voor democratische betrokkenheid
 17. Je vertegenwoordigt een mix van lokaal- en regiobelang
 18. Greep op regionale samenwerking? Maak het politiek!
 19. Regionale samenwerking: liefde ontluiken, geen uithuwelijking
 20. Grenzeloos denken om meer voor je inwoners binnen te halen
 21. Informatie uit regio naar behoefte van raadsleden