Griffiers willen raad en Staten steunen in Open Overheid

Griffiers willen raad en Staten steunen in Open Overheid

DEN HAAG – Griffiers van de gemeenteraad en Provinciale Staten gaan Open Overheid proberen hoger op de agenda te krijgen. De Vereniging van Griffiers roept griffiers daartoe op. De Vereniging van Griffiers gaat daarom haar leden, de griffiers van gemeenteraden en Provinciale Staten ook toerusten om die rol beter te kunnen invullen. 

De Vereniging van Griffiers heeft dit bekend gemaakt in reactie op het rapport “Raadslid en Open Overheid” van Raadslid.Nu. De griffiers vinden dat de griffier een belangrijke heeft als het gaat om het toegankelijk en herbruikbaar maken van informatie voor raadsleden. Daarnaast is het van belang dat gemeenten van elkaar leren door het uitwisselen van informatie. Open Overheid gaat daarover want dat wordt ontwikkeld op basis van de beschikbaarheid van gegevens in elektronische bestanden. 

Gemeenten vullen Open Overheid op diverse wijzen in. Sommige steden zetten in op het beschikbaar stellen van alle data, de zogeheten Open Data; andere op het inzichtelijk maken van de financiële informatie, en weer anderen gaan in dialoog met de bevolking over bezuinigingen of concentreren zich op het actief openbaar maken van raadsinformatie. 

Rol griffier

Open Overheid is ook een voorwaarde om burgers meer bij de lokale en provinciale politiek te betrekken. Als de decentrale overheid initiatieven uit de samenleving meer ruimte wil geven of beter wil benutten, is het van groot belang dat de actieve burgers goed geïnformeerd zijn over wat de overheid doet, waar het geld aan wordt uitgegeven en wat daarvoor wordt geleverd. Uit het rapport “Raadslid en Open Overheid” dat Raadslid.Nu heeft laten maken door het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) blijkt dat de gemeenteraad daarin een belangrijke rol kan hebben.

De griffier kan raad en raadsleden daarin ondersteunen. De VvG is dan ook blij dat er griffiers betrokken zijn bij de pilots 'Standaard voor Open Raadsinformatie' en 'Toepassing Open Raadsinformatie'. Pascale Georgopoulou, raadsgriffier van Amstelveen, is hierin actief. Zij zegt: "Informatie is belangrijk omdat het de verbinding is tussen de binnenwereld (de raad) en de buitenwereld: inwoners, journalisten en onderzoekers. Pas als al die partijen toegang hebben tot dezelfde informatie, is er sprake van fair play. Dat is het fundament onder de democratie." 

Meer informatie over het rapport “Raadslid en Open Overheid” kunt u lezen in het bericht  ‘Aanjagende rol van de raad voor Open Overheid’  en in het rapport “Raadslid en Open Overheid.” 

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 17 maart 2016. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin. 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. 

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!