Grip krijgen op financiën in de regio

Grip krijgen op financiën in de regio

Het is voor raadsleden lastig om grip te krijgen op de financiën van regionale samenwerkingsverbanden. Om raadsleden handvatten te geven om te kunnen sturen op de financiën van een gemeenschappelijke regeling organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een online Raadsacademie op 23 september (19:30 – 21:00).

Raadsleden hebben veelal het gevoel op afstand te staan bij regionale samenwerkingsverbanden. Om als raadslid je kaderstellende en controlerende rol te kunnen vervullen is grip en controle op de financiën van een regionaal samenwerkingsverband echter van groot belang. Tijdens een online Raadsacademie op 23 september (19:30-21:00) gaan we hier uitgebreid over in gesprek en krijgen raadsleden inzicht in de verschillende samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt er ingegaan op de verschillen tussen eigenaarschap en opdrachtgeverschap van een samenwerkingsverband en krijgen raadsleden concrete tips waarmee ze hun invloed op samenwerkingsverbanden kunnen vergroten.

Aanmelden

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier: Financiële grip en controle op regionale samenwerking. Deelname aan deze sessie is kosteloos. Een overzicht van alle activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt u hier: Agenda. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl of 070-3738195.