Grip op jeugdzorg: vijf belangrijke handvatten voor raadsleden

Grip op jeugdzorg: vijf belangrijke handvatten voor raadsleden

Jeugdzorg is een van de dossiers waarbij het voor raadsleden lastig is om er grip op te krijgen. Er dreigen wachtlijsten, financiële tekorten en er zijn veel betrokken organisaties. Welke rol heeft de raad hierbij, hoe betrokken moet de raad zijn bij het oplossen van problemen en welke vorm van ondersteuning is er beschikbaar voor raadsleden om de goede keuzes te maken.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg binnen hun eigen gemeente. Dit heeft ook een grotere verantwoordelijkheid voor de gemeenteraad met zich mee gebracht. Het groeiende takenpakket brengt ook een aantal vragen met zich mee. Hoe zit het speelveld omtrent jeugdzorg in elkaar? Hoe kan de raad zo goed mogelijk sturen? En waar vind je als raadslid de informatie voor het beantwoorden van deze vragen?

Raadsconferenties

Om raadsleden te ondersteunen op dit lastige dossier organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vier raadsconferenties. In deze bijeenkomsten willen we met raadsleden bespreken welke rol zij hebben om greep te krijgen op de jeugdzorg. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft adviezen en tips hoe raadsleden meer invloed kunnen krijgen op het verkleinen van de wachtlijsten in de jeugdzorg, en het beheersen van de financiële uitgaven voor de jeugdzorg.

Het voorbeeld van de jeugdzorg gebruiken we ook om met elkaar te bespreken hoe raadsleden van alle partijen ondersteund kunnen worden en waar ze informatie kunnen vinden om hun rol als raadslid succesvol te vervullen. De bijeenkomsten staan open voor alle raadsleden.

Data en locatie

Deze bijeenkomsten starten om 19:30 en eindigen omstreeks 21:30

Na aanmelding krijgt u in de week voorafgaand aan deze bijeenkomst een mail met de laatste informatie over het programma en de bereikbaarheid van de locatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden door een mail te sturen aan info@raadsleden.nl of telefonisch via 070-373 8195.