U bent hier

Grip op regionale samenwerking 2.0

Een belangrijk aandachtspunt voor elke (nieuwe) gemeenteraad is regionale samenwerking. Immers, een steeds groter deel van de gemeentebegroting gaat naar regionale samenwerkingsverbanden. En een groot deel van de gemeentelijke ambities en opgaven wordt binnen de regio
gerealiseerd. Maar hoe houd je als raad nu grip op deze verbanden en zorg je dat ze niet te veel op afstand komen te staan?

De workshop ‘Grip op Regionale Samenwerking 2.0’ geeft raadsleden handvatten om hun grip te versterken en helpt de gemeenteraad effectiever te sturen op regionale samenwerkingsverbanden. We putten daarin uit ervaringen en inzichten van bijeenkomsten met circa 150 gemeenteraden en diverse evaluaties en adviestrajecten gericht op regionale samenwerking.

De workshops besteden, naast formele en informele instrumenten, extra aandacht aan de inhoudelijke ambities die u binnen de regionale samenwerkingsverbanden wilt realiseren. Juist omdat het helpt om (in het vervolg) van uw raadsperiode zo betekenisvol mogelijk invloed uit te oefenen en uw inhoudelijke doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren.

Als concreet resultaat van de workshop hebben deelnemende raadsleden overzicht van de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente, inzicht in hoe de gemeenteraad effectief kan sturen op regionale samenwerkingsverbanden en een heldere eerste agenda voor het vervolg van de raadsperiode.

Interesse?

De data en locaties van de workshops staan nog niet vast. In de Leaflet vindt u wat u kunt doen en wat de workshop inhoudt.

Bent u geïnteresseerd in een workshop Grip op regionale samenwerking 2.0 in uw gemeente? Neem dan contact op met info@griffiers.nl.