Grote verschillen in waardering griffier

Grote verschillen in waardering griffier

Er zijn grote verschillen in waardering van de raadsgriffier. De hoogst ingeschaalde griffier bevindt zich in schaal 18, terwijl de laagst ingeschaalde griffier in schaal 11 is ingedeeld. Verantwoordelijk voor de indeling is de gemeenteraad.

Het verschil in waardering van de griffier is opvallend. “Ondanks dat overal andere accenten worden gelegd, zijn griffies in de basis qua werkzaamheden en type functies hetzelfde georganiseerd”, zo blijkt uit de Griffiemonitor, landelijk onderzoek naar de organisatie een ambities van griffies in Nederland, uitgevoerd door Necker.

Groter is hoger

Raadsgriffiers in kleine gemeenten worden in de regel laag ingedeeld. “Naarmate een gemeente groter is, stijgt de inschaling van de functie van de griffier. Dit gaat stapsgewijs: bij zowel griffiers, raadsadviseurs/commissiegriffiers als communicatieadviseurs gaat de schaal gemiddeld één omhoog als de gemeentegrootte een categorie stijgt”, zo blijkt uit het onderzoek. Regionale verschillen in de indeling van de griffier en griffiemedewerkers zijn er niet, zo hebben de onderzoekers van Necker vastgesteld.

Gelijkwaardig

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat de raadsgriffier op voet van gelijkwaardigheid dient te worden ingedeeld in de lokale driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris. De functie van de raadsgriffier is overal hetzelfde, bovendien gaat het er om dat de raadsgriffier als de belangrijkste ambtenaar ter ondersteuning van de raad op voet van gelijkwaardigheid de raad in het overleg met burgemeester en gemeentesecretaris kan vertegenwoordigen. De basis om de gelijkwaardige indeling van de griffier te regelen is het profiel van de griffier dat vorige zomer is aanbevolen door het bestuur van de VNG aan alle gemeenten om toe te passen.

Meer informatie

Voor wie alle uitkomsten van de Griffiemonitor van Necker wil lezen, klik hier.

Voor meer informatie over de griffier als de motor van de lokale democratie en de belangrijkste ondersteuner van de raad, klik hier voor onze themapagina over de werkgeversfunctie van de raad met publicaties over de ideale omvang van de griffie en de rol van de griffier als ondersteuner van de raad.