‘Grotere rol Commissaris bij bestuurlijke problemen’

‘Grotere rol Commissaris bij bestuurlijke problemen’

Bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen tussen raad en college of bij integriteitsvraagstukken dient de commissaris van de Koning een grotere rol te spelen. De CdK moet daarom toegang hebben tot geheime stukken en besloten vergaderingen van raad of college bij kunnen wonen. Kritiek dat dit in in strijd zou zijn met de lokale autonomie, wijst minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren af.

Dit blijkt uit antwoorden van de minister aan de Tweede Kamer. Ollongren wijst daarmee ook de kritiek af van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, VNG, Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters die vinden dat deze verruiming van de bevoegdheden van de CdK onder andere in strijd is met de lokale autonomie.

Geen inbreuk op lokale autonomie

Toegang tot de besloten vergaderingen van college en/of raad en toegang tot de geheime stukken voor de CdK betekenen volgens de minister geen vergroting van de bevoegdheid van de Commissaris om te bemiddelen, maar betreft het slechts een versterking van de informatiepositie binnen de huidige mogelijkheden. Deze maatregelen verhouden zich volgens Ollongren goed ‘’tot de beginselen van de lokale autonomie en de democratische legitimatie’’.

Geen rol voor de raad

De Tweede Kamerfractie van D66 vroeg de minister of de raad niet een grotere rol moet spelen bij het uitoefenen van deze bevoegdheid, om de democratische legitimiteit hiervan te vergroten. In de voorgestelde maatregel is volgens de minister het oordeel van de commissaris leidend in de inzage van de stukken. Deze legt vervolgens verantwoording af aan de regering. Een rol voor de gemeenteraad bij het bepalen van deze bevoegdheid door de commissaris ziet de minister niet zitten. Betrokkenheid van de raad hierbij zou volgens de minister belemmerd kunnen werken voor de commissaris, ‘’zeker nu de raad ook zelf onderdeel van het bestuurlijke probleem of de integriteitskwestie kan zijn.’’

Meer informatie

De antwoorden van minister Ollongren op vragen vanuit de Tweede Kamer vindt u hier. De brief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als reactie op het gehele wetsvoorstel vindt u hier.