Haagse gemeenteraad confereert over eigen vergadercultuur

Haagse gemeenteraad confereert over eigen vergadercultuur

De Haagse gemeenteraad heeft een bewogen jaar achter de rug. De burgemeester en twee wethouders moesten het veld ruimen en debatten gingen er verhit aan toe. Waarnemend burgemeester Johan Remkes roept alle raadsleden op om deze problemen te bespreken en aan te pakken tijdens een 'raadsconferentie'.

Remkes deelt zijn bevindingen in een brief aan de raad met als onderwerp 'Overpeinzingen onder de kerstboom'. Hierin reflecteert hij op de raadsdebatten tijdens zijn eerste drie maanden als waarnemer. Remkes bespreekt de representativiteit, omgangsvormen, integriteit, ondersteuning en regels met betrekking tot insprekers. Ook spreekt hij zijn verwachting uit dat alle raadsleden bij de conferentie zullen zijn om de genoemde zaken te bespreken.

Raad hoogste bestuursorgaan

Om als raad beter voor de dag te komen wenst Remkes dat er meer bruggen worden geslagen tussen coalitie- en oppositiefracties. Daarnaast dient het bewustzijn te vergroten dat de raad het hoogste bestuursorgaan is; ieder raadslid dient vanuit deze rol het algemeen belang te dienen vanuit de eigen politieke invalshoek.

Inspreekrecht hervormen

In de brief wordt ook ingegaan op het inspreekrecht van inwoners in de raad. Deze vindt nu nog plaats voor aanvang van de raadsvergadering. De meeste fracties hebben hun oordeel over kwesties dan echter al vaststaan. De oordeelsvorming vindt doorgaans voor het grootste gedeelte plaats in commissies. Remkes adviseert daarom om nader te bekijken hoe het inspreken in de Haagse gemeenteraad geregeld kan worden.

Jaarlijks herhalen

De raadsconferentie moet tevens een startpunt worden om om integriteitsbewustzijn te stimuleren door de dilemma's met elkaar te delen. Ondanks dat waarnemend burgemeester Remkes maar tot 1 juli 2020 in functie is, adviseert hij om de raadsconferenctie elk jaar te herhalen, mede afhankelijk van de bevindingen van de eerste editie.

⇒ De brief bevat adviezen die voor alle raadsleden nuttig zijn om te lezen, ook buiten Den Haag. Lees hier de hele brief van Remkes