Haaren biedt gemeenteraad een passend vergadermodel

Haaren biedt gemeenteraad een passend vergadermodel

DEN HAAG – Het vergaderen door de gemeenteraad kan beter, inspirerender en toegankelijker voor burgers. Raadsgriffier Els Boers beschrijft in haar boek ‘Het Haarens vergadermodel’ in drie stappen hoe de gemeenteraad een dergelijk vergadermodel kan inrichten.

‘Het gesprek’ staat centraal in het Haarens vergadermodel. Het gaat dan om het gesprek waar alle deelnemers, zowel raadsleden als inwoners, dezelfde positie innemen. Boers beschrijft in haar boek dat de inwoners van Haaren (Noord-Brabant) in ieder geval erg enthousiast zijn over een dergelijk model, waarbij zij allemaal mee mogen doen. Uit Boers’ publicatie blijkt dat het bijzonder is dat inwoners en raadsleden dezelfde positie innemen binnen een raadsvergadering. Het voeren van een gesprek tussen inwoners en raadsleden binnen de raadsvergadering zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is het niet.

Passend vergadermodel

Het komen tot een passend vergadermodel voor de gemeenteraad vereist het nemen van een aantal stappen. Deze stappen worden in dit boek behandeld met de daarbij behorende informatie en het voorbeeld hoe dit in Haaren is aangepakt. Els Boers beschrijft in haar boek het Haarens vergadermodel in drie gradaties, namelijk in één oogopslag, daarna verder uitgebreid en tot slot in de bijlage heel uitgebreid. Het boek bevat als bijlage een basismodel van de verordening en een regelement van orde voor het nieuwe vergadermodel. Het boek is te koop bij de auteur of bij de boekhandel. Hier vindt u de link naar het gratis iBook: http://itunes.apple.com/us/book/id1073263507

Bron: Els Boers/ Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 10 februari 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!