Haarlemmermeer bekijkt vijf mogelijkheden voor lokaal referendum

Haarlemmermeer bekijkt vijf mogelijkheden voor lokaal referendum

De raad van Haarlemmermeer stemt over het mogelijk maken van een lokaal referendum. Vijf opties worden voorgelegd, waarbij het initiatief voor een lokaal referendum zowel bij de raad (raadplegend) als bij de inwoners (raadgevend) kan liggen.

De discussie over lokale referenda loopt al langer in de gemeente Haarlemmermeer. In 2016 nam de raad een motie aan voor het instellen van een lokaal referendum. Voor de uitvoering daarvan werd gewacht tot na de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 20191.

Raadplegend en raadgevend

Het college heeft vijf nadere kaders uitgewerkt. Eén daarvan houdt in dat het initiatief voor een lokaal referendum zowel door de raad als door een groep inwoners genomen kan worden. Het voordeel hiervan is dat het repertoire van democratische werkvormen voor de raad wordt uitgebreid. Het college noemt als nadeel dat de kosten hoog zijn en dat van de raad verwacht mag worden dat zij te allen tijden de wensen in de samenleving peilen en daar geen referendum voor nodig heeft.

Vijf opties

  1. Een raadplegend referendum mogelijk te maken, zodat ook de raad het initiatief tot een referendum kan nemen (in aanvulling op het raadgevend referendum).
  2. Een referendum op een deel van het grondgebied van Haarlemmermeer mogelijk te maken in deelgebieden conform de indeling van het gebiedsmanagement
  3. Te onderzoeken of en hoe digitale steunverklaringen voor een initiatief- en definitief referendumverzoek mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn (in aanvulling op de schriftelijke ondersteuningsverklaringen);
  4. Voor een geldige referendumuitslag een opkomstpercentage van 30% van de stemgerechtigden in te stellen.
  5. Een clausule toe te voegen dat de uitkomst van een referendum niet ten koste van kwetsbare groepen mag gaan.

Verordening

De raad gaat apart stemmen over elke optie. De opties die worden aangenomen worden vervolgens opgenomen in de uiteindelijke verordening.

Wil je weten welke opties er allemaal zijn voor het betrekken van inwoners en wat zoal de voor- en nadelen van een referendum zijn voor de raad? In het onderzoek Raadswerk is Maatwerk (pdf) uit 2016 in samenwerking met de Tilburg University komen vele vormen aan bod. Daarnaast is er een Handreiking lokale referenda die de kaders inzichtelijk maakt waarbinnen een lokaal referendum mogelijk is.

1Referendumverordening Haarlemmermeer