Handige digitale participatietools voor raadsleden en gemeenten

Handige digitale participatietools voor raadsleden en gemeenten

Ook nu gemeenteraden veelal digitaal vergaderen is het goed mogelijk om participatie en inspraak van burgers te organiseren. Tijdens het webinar van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie werden enkele goede voorbeelden gedeeld.

Maar liefst 55% van de deelnemers aan het webinar geeft aan dat hun gemeente zich nog in de oriënterende fase begeeft als het gaat om extra inzet van digitale participatiemiddelen in Coronatijd. Dit geeft aan dat er onder gemeenten nog volop een wens aanwezig is om meer kennis op te doen over mogelijkheden om digitale participatie te faciliteren.

Het eerste initiatief wordt gepresenteerd door Enrico Kraijo en Mirjam Wingelaar, namens een koepel van gemeentelijke adviesbureau’s “Think Consistent”. Zij bieden een adviestool aan gemeenten om een digitaal participatietraject op maat vorm te geven doordat men de praktische aspecten van een traject in de tool in kan vullen. Op basis daarvan ontvangt men een plan van aanpak als feedback. Deze is onder andere geschikt voor raadsleden om een passend kader te geven aan een specifiek participatietraject, waarbij zij kunnen vinden op welke wijze de praktische invulling van een project aan kan sluiten op de, vaak abstractere, wens van de raad. Deze tool is vrij toegankelijk op Digitaal-Leerhuis.nl.

Een tweede initiatief wat aan bod komt is “Alpen Centrum Begroot” vanuit Alphen aan den Rijn en is gebaseerd op een eerder ontwikkelde software in het OpenStad-initiatief vanuit Amsterdam. Deze heeft als doelstelling het online ophalen van initiatieven vanuit bewoners voor een wijk of wijken binnen een aantal verschillende thema’s zoals ruimtelijke ordening en duurzaamheid . Het initiatief is interactief van aard, waarbij initiatieven online ingediend, beoordeeld en beargumenteerd kunnen worden. De initiatieven die door de gemeente als meest waardevol worden beoordeeld, worden ter stemming voorgelegd aan eenieder van 12 jaar en ouder. De winnende plannen mogen samen een budget verdelen van 30.000 euro en zullen worden uitgevoerd binnen 12 maanden. Gemeenten kunnen op dit soort initiatieven aansluiten middels overleg met de VNG. Contact is mogelijk via diaservicepunt@vng.nl

Een compleet overzicht van middelen, werkvormen en overige kennis is als handreiking te vinden in de Inspiratiegids Digitale participatie, opgesteld in opdracht van de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.