Handreiking Cloud Computing, één van de instrumenten Informatieveiligheid

Handreiking Cloud Computing, één van de instrumenten Informatieveiligheid

De handreiking Cloud Computing is een instrument op het gebied van informatieveiligheid. Met de handreiking Cloud Computing kunnen bestuurders en topmanagers uit medeoverheden de kansen en mogelijkheden die Cloud Computing biedt, verkennen en beter leren toepassen.

De afgelopen twee jaar is in samenwerking met de koepelorganisaties, betrokken bestuurders, wetenschappers, private organisaties en de Taskforce BID actief gewerkt aan een veelheid aan initiatieven op het informatieveiligheidsvlak. Op initiatief van de Taskforce BID is de handreiking Cloud Computing, als onderdeel van de interbestuurlijke instrumenten op het gebied van informatieveiligheid, ontwikkeld.

Inhoud handreiking

De handreiking Cloud Computing is een praktische handreiking waarin het begrip Cloud Computing staat beschreven met een overzicht van de voor-en nadelen. Het is een toepasbare ‘wegwijzer’ voor bestuurders en topmanagers, rondom de toepassing van Cloud Computing. De handreiking biedt relevante beleidskaders, normenkaders en huidige richtlijnen waar u als overheid mee te maken heeft. Bovendien bevat de publicatie enkele stuurvragen die alle bestuurders en topmanagers houvast bieden bij gedachtevorming over de toepassing van Cloud Computing.

Benieuwd naar de handreiking Cloud Computing?

De handreiking Cloud Computing is een onderdeel van de Cassette Informatieveiligheid. Naast deze handreiking bevat de Cassette Informatieveiligheid: een handreiking Goed Opdrachtgeverschap, een verkenning Informatieveiligheid Buitenland etc. Deze instrumenten kunt u downloaden op de website van de Taskforce BID bij Instrumenten Informatieveiligheid.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u het hele artikel over de handreiking Cloud Computing hier lezen of contact opnemen met de Taskforce BID via info@taskforcebid.nl.