Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

In de praktijk is het niet altijd even makkelijk om de functioneringsgesprekken van de griffier en de raad op een voor beide partijen juiste en prettige wijze te voeren. Daarom heeft de Vereniging van Griffiers, de VvG, met gebruik van een eerder verschenen handreiking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, een handreiking opgesteld over functionerings- èn beoordelingsgesprekken van griffiers.

Het is belangrijk om het functioneren van griffiers regelmatig te bespreken. Deze gesprekken kunnen op verschillende momenten plaatsvinden. Het kan plaatsvinden na benoeming van een nieuwe griffier of bij het aantreden van een nieuwe raad, waarbij vaak ook sprake is van een nieuw samengestelde werkgeverscommissie, als start van de samenwerking. Het uitspreken en bespreken van de wederzijdse verwachtingen en het maken van afspraken daarover geven duidelijkheid. Bovendien is een startgesprek een goede basis voor het latere functioneringsgesprek. Ook blijft het belangrijk om tussendoor elkaars functioneren te bespreken.

Bij de raad, als werkgever, ligt het initiatief tot de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Echter, het is niet de dagelijkse kost van de raad en daarnaast heeft de raad in beperkte mate contact met de griffier en ook beperkt zicht op zijn/haar werkzaamheden. Daarom heeft de commissie belangenbehartiging van de VvG deze handreiking opgesteld over het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, zodat deze gesprekken op een correcte en fijne manier kunnen plaatsvinden. Bij het opstellen van deze handreiking is gebruik gemaakt van de eerdere handreiking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De gehele handreiking kunt u hier lezen.