Handreiking geheimhouding

De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft een verkenning afgerond naar het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Eén van de producten die daaruit is voortgevloeid is een Handreiking geheimhouding. In deze handreiking geeft de Rekenkamer met behulp van vragen en antwoorden nadere informatie over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Deze antwoorden zijn daarbij regelmatig voorzien van gedetailleerde achtergrondinformatie, onder verwijzing naar literatuur en jurisprudentie. De Handreiking geheimhouding is te downloaden via de volgende link.