Handreiking Risicobeheersing helpt raadsleden risico's beheersen

Handreiking Risicobeheersing helpt raadsleden risico's beheersen

In iedere raadsvergadering worden risico’s besproken, afgewogen en adequaat beheerst mét voldoende draagvlak. Toch is er een groot verschil tussen gemeenten in hoe zij omgaan met risicobeheersing. Om raadsleden te helpen is er daarom een Handreiking Risicobeheersing uitgebracht.

Risicobeheersing

Omgaan met risico’s is dagelijkse kost voor gemeenten. Van woningnood tot jeugdzorg, van zieke bomen tot hacks met ransomware. Het is voor de raad van belang om dergelijke risico’s met zorg te behandelen, uitgebreid en gestructureerd te bespreken, en waar mogelijk te voorkomen. Gemeenten die op proactieve wijze en methodisch risico’s analyseren hebben het beste inzicht in de onzekerheden en uitdagingen voor de directe toekomst. Risicobeheersing is het doelgericht omgaan met deze onzekerheden, in het besef dat risico’s naast bedreigingen ook kansen bieden.

Rol van het raadslid

De handreiking helpt raadsleden een constructieve bijdrage te leveren in het op gewenste wijze beheersen van de risico’s, maar ook scherpe en gerichte vragen te stellen die de beste antwoorden opleveren en uiteindelijk leiden tot effectieve raadsbesluiten. Op deze manier kan een raadslid zorgen voor een adequate invulling van de kaderstellende en controlerende rol. Een goed besluit bevat op deze manier naast draagvlak en transparantie ook een helder inzicht in de risico’s.

De handreiking, samengesteld door VNG Risicobeheer, is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Meer informatie

Kwesties zoals de transitieuitdagingen met hun routekaarten, de woningnood of het in control houden van het sociaal domein worden in de handreiking risicobeheersing nader en bondig toegelicht. De Handreiking Risicobeheersing is hier te vinden. Klik hier voor de compacte handreiking 'in vijf minuten'.