Handreiking voor betere beveiliging burgemeesters en wethouders

Handreiking voor betere beveiliging burgemeesters en wethouders

Om agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders tegen te gaan hebben veel gemeenten beveiligingsmaatregelen genomen. Om gemeenten te ondersteunen bij het nemen van de goede beveiligingsmaatregelen, hebben minister Spies van BZK en minister Opstelten van VenJ alle colleges een handreiking aangeboden. 

Daarin wordt beschreven welke maatregelen men het beste kan nemen, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie de kosten daarvan draagt. Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft BZK besloten de handreiking ook aan te bieden aan raadsleden. U lees hier meer over in deze begeleidende brief. De handreiking zelf kunt u hier downloaden.

De handreiking is tot stand gekomen in goed overleg met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besteedt specifiek aandacht aan het voorkomen van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de burgemeesters en wethouders heeft te maken met bedreiging en vijf procent met fysiek geweld.Voor raadsleden liggen deze percentages rond tien procent bedreiging en twee procent fysiek geweld.

Vanuit het programma Veilige Publieke Taak zijn verschillende middelen aangereikt om lokale bestuurders te beschermen en te ondersteunen, zodat zij hun taak zonder drang en dwang kunnen vervullen. Samen met betrokken partijen is gewerkt aan een aantal praktische handvatten voor de aanpak van agressie en geweld en is een stappenplan ontwikkeld dat terug te vinden is op de website www.veiligbestuur.nl.