Hans Scherpenzeel spreekt over raad en integriteit

Hans Scherpenzeel spreekt over raad en integriteit

Hans Scherpenzeel, raadsgriffier in de gemeente Goes en portefeuillehouder integriteit binnen de Vereniging van Griffiers, spreekt donderdagmiddag over integriteit en de rol van de raad daarbij. De inleiding van Hans Scherpenzeel maakt deel uit van een reeks van bijeenkomsten waarin de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aandacht vraagt voor meer bewustwording van de raad voor het onderwerp integriteit.

Hans Scherpenzeel zal vanuit zijn ervaring en kennis met en van het onderwerp in gaan op de rol die de raad heeft te vervullen om integriteit voortdurend in het blikveld te hebben en vooral te houden. Hij zal daarbij op risico's en valkuilen ingaan. Behalve met een presentatie van hoofdpunten zal hij dat doen in de vorm van een aantal stellingen waarop de aanwezigen kunnen reageren. Voor hen die niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn, is er gelegenheid om het debat via twitter te volgen.

Reeks van bijeenkomsten 

Een eerste bijeenkomst in dezelfde serie gericht op meer bewustwording van de gemeenteraad voor het onderwerp integriteit vond op 24 november plaats in Almere. Daar hield Marc de Droog (BIOS) een presentatie tijdens het seminar aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Volgende maand volgt er een regionale bijeenkomst in de Brabantse gemeente Cranendonck die in het teken staat van bewustwording en meer aandacht voor integriteit.

De presentatie van Hans Scherpenzeel begint donderdag in Den Haag, in de Opsteltenzaal van het VNG-gebouw aan de Nassaulaan, om 15.45 uur. De zaal is open vanaf 15.30 uur. Presentatie en discussie worden om 16.30 uur afgesloten. Aansluitend is er een receptie vanwege het afscheid van voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Peter Otten.