‘Hard nodig dat politici meer praten over agressie en intimidatie’

‘Hard nodig dat politici meer praten over agressie en intimidatie’

Boze boeren, een woedende man die hem achtervolgt in campagnetijd, wantrouwende burgers bij een inspraakavond. Het Gelderse Statenlid Jan Daenen vindt dat het antwoord op de bedreigende burger bij de politiek ligt.

‘Het opgefokte klimaat in het land kunnen we niet zomaar even oplossen. Maar wij politici kunnen wél iets doen. We moeten ons niet nog verder van de boze burger afkeren, maar in kleine stapjes naar hen toe bewegen. Boze burgers zijn niet slecht, ze zijn verdrietig, gefrustreerd en boos,’ zegt Daenen in het vijfde interview in een reeks van vraaggesprekken met provinciale volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Doodsbedreiging

In de provinciale volksvertegenwoordiging mag er meer aandacht zijn voor agressie en intimidatie, vindt Daenen. ‘In Gelderland heb ik nooit gesprekken over dit onderwerp gehad. Ik weet bij wie ik moet zijn als ik met de dood word bedreigd, dat wel. Terwijl ik me kan voorstellen dat je je als bedreigd statenlid eenzaam voelt. Als politici zouden we meer voor elkaar moeten instaan, ook boven de partijen. We moeten een sterk front vormen tegenover die enkeling die uit de bocht vliegt.’

Gesprekken

Bewustwording is nog zo’n noodzakelijk iets. Want hoe vaak komt het nou eigenlijk voor, vraagt Daenen zich af. Toen er een enquête werd afgenomen over agressie en intimidatie bleken tien collega-statenleden in Gelderland ermee te maken hebben gehad. ‘Ik wist van één iemand dat ze deze ervaring heeft gehad, van de rest niet. Het is hard nodig dat er meer over gesproken wordt.’

Ondermijning

Daenen is wat voorzichtiger geworden met het plaatsen van berichten op Twitter. ‘Soms denk ik bij het typen van zo’n tweet: laat ik het maar niet doen want dan krijg ik weer zoveel over me heen. Dat is natuurlijk beknotting van de vrijheid van meningsuiting. Of politici die zich tijdens een debat niet meer durven manifesteren, dat is ondermijning van de democratie. Dáár moeten we iets aan doen.’

Meer informatie

Het interview met Jan Daenen verschijnt in een reeks vraaggesprekken met provinciale volksvertegenwoordigers en bestuurders. Klik hier voor het lezen van het hele interview.

Dit is het vierde interview uit een serie gesprekken met politieke ambtsdragers actief in de provincie. Het eerste interview was met Statenlid Jaap Stalenburg: In gesprek gaan als wapen tegen agressie en intimidatie.

Het tweede interview was met voormalig Statenlid Julie d’Hondt: Bedreigd op sociale media? Praat terug!

Het derde interview was met Statenlid Harold van de Velde: Online agressie? Praat er over met elkaar in de raad.

Bekijk hier de leerlijn over hoe je omgaat met bedreigingen en intimidatie als raadslid. 

 

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur biedt burgemeesters, wethouders, raadsleden, Statenleden en gedeputeerden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) steun.

Het Ondersteuningsteam bestaat uit vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen en biedt een luisterend oor en persoonlijk advies.

Wanneer u te maken krijgt met agressie en intimidatie kunt u 24/7 contact opnemen met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam is telefonisch bereikbaar op 070-3738314. U komt dan in contact met een van de vertrouwenspersonen.