Heeft jouw raad een agressieprotocol?

Heeft jouw raad een agressieprotocol?

Agressie en bedreiging tegen raadsleden hoort er niet bij. Maar helaas komt het wel voor. Om dit onderwerp in de raad bespreekbaar te maken helpt een agressieprotocol. De nieuwe animatie 'Agressieprotocol' laat zien hoe een protocol er aan kan bijdragen dat de gemeenteraad veilig zijn werk kan blijven doen.

Soms willen mensen hun woede nog wel eens koelen op de politiek en dat kan helemaal uit de hand lopen, als je als raad daarop niet samen anticipeert met een agressieprotocol. Deze animatie laat zien hoe een agressieprotocol kan zorgen dat de raad veilig zijn werk kan blijven doen. 

Taboe

Het maken van een agressieprotocol is net zo belangrijk als het protocol zelf. Het bespreken van hoe om te gaan met agressie of bedreiging blijkt vaak een taboe. Zo bleek onlangs ook uit de online bijeenkomst van 20 mei jongstleden van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, waaraan 12 raadsleden deelnamen. Een goed functionerende democratie is gebaat bij een veilige werkomgeving.

Ga in gesprek

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden faciliteert het voeren van het gesprek hierover in de raad. Doel van het gesprek is te komen tot een handelingsperspectief en het bespreken van de politieke cultuur in de gemeente. Wilt u meer informatie over het voeren van het gesprek in de raad over agressie en bedreigingen, neemt u dan contact op met het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur: info@ondersteuningsteamwb.nl

De animatie over het agressieprotocol is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gemaakt door kennispartner Debat.nl. 

- YouTube

Meer informatie

- De animatie is ook te vinden in de digitale leeromgeving voor raadsleden.
- Het ondersteuningsteam Weerbaar bestuur.
- Meer infomatie over het thema omgaan met agressie en geweld.