Heftige politieke conflicten schaden belang van de gemeenteraad

Heftige politieke conflicten schaden belang van de gemeenteraad

Drijf lokale politieke conflicten niet op het spits. Daar wint de gemeenteraad niks mee en de burger nog minder. Dat is één van de vijf aanbevelingen die wordt gedaan in het Rob-rapport ’15,9 uur’, waarin adviezen en aanbevelingen staan over hoe raadsleden hun tijd effectiever kunnen besteden, wat er nodig is om het raadswerk beter te ondersteunen en te faciliteren en hoe raadsleden beter de verbinding kunnen maken met de samenleving. 

Ruzie in de raad kan soms onvermijdelijk zijn, gezien de grote diversiteit aan lokale politieke stromingen. Onderlinge conflicten moeten daarom, volgens de Raad voor het Openbaar Bestuur, geen doel op zichzelf worden.. Juist de lokale politiek moet het hebben van pragmatische oplossingen waarbij de burger nauw wordt betrokken. Waar het in de Tweede Kamer gemakkelijk is om los van de burger een uitgesproken standpunt in te nemen, moet de gemeenteraad het juist hebben van een burgervriendelijke aanpak, schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur in het rapport “15,9 uur”. 

Politiek theater

De Raad voor het Openbaar Bestuur constateert in het rapport “15,9 uur” dat de Haagse manier van politiek bedrijven lijkt te zijn overgewaaid naar de gemeenten. Onderlinge conflicten worden uitgevochten in de raad. Minister Plasterk benadrukte tijdens de presentatie van het rapport dat ‘raadsleden soms de neiging hebben om deze slechte Haagse gebruiken over te nemen, hetgeen niet de bedoeling is’. Het is zeer de vraag of die onderlinge ruzies en conflicten in het voordeel van de burger zijn. Volgens de Rob gaat het er juist om dat de raadsleden in de gemeenteraad in gezamenlijkheid positie bepalen in de complexe besluitvormingsprocessen. Op die manier kan een krachtig front worden gevormd tegen de macht van het college. 

Raadsleden beter ondersteunen

De Raad voor het Openbaar Bestuur doet in zijn rapport ook aanbevelingen over de vergoeding van raadsleden, de ondersteuning door de griffie en de beschikbaarheid van raadsleden met een baan voor het raadswerk. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat het systeem van vergoedingen niet meer van deze tijd is

Bijeenkomst Lelystad

Het Raadsleden-rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur wordt op vrijdag 20 mei in een bijeenkomst voor raadsleden in Lelystad toegelicht door Marcel Boogers, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt deze bijeenkomst in het kader van de ondersteuning en professionalisering van het raadswerk van raadsleden. Inschrijven voor de bijeenkomst in Lelystad kan door een mail naar: info@raadsleden.nl. De bijeenkomst staat ook open voor raadsgriffiers.