Helft van raadsleden heeft te weinig tijd voor raadswerk

Helft van raadsleden heeft te weinig tijd voor raadswerk

DEN HAAG – Bijna de helft van de raadsleden zegt te weinig tijd te hebben voor het goed uitvoeren van het raadslidmaatschap. Hoge tijds- en werkdruk is een fenomeen waar vrijwel alle raadsleden last van hebben. Voor ruim een derde van de raadsleden is hoge tijds- en werkdruk zelfs een verschijnsel waar zij sterk tot zeer sterk hinder van ondervinden bij het uitvoeren van het raadslidmaatschap.

Dit blijkt uit het onderzoek naar werkdruk onder raadsleden, uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu. Aan het onderzoek hebben ruim 1800 raadsleden meegewerkt. Raadsleden besteden, zo blijkt uit dit onderzoek, ruim 16,5 uur per week aan het raadswerk.

 

 

Minder uren werken

Raadsleden hebben initiatieven genomen om de werkdruk te verminderen. Opvallend is dat meer dan een kwart (27 procent) van de raadsleden minder uren is gaan werken in zijn of haar betaalde baan. Een groot deel van de raadsleden (59 procent) heeft afspraken gemaakt met fractiegenoten en collegaraadsleden over de te behandelen onderwerpen. Dat is daarmee de meest ingezette actie om de werkdruk te beperken. Twee andere veel ingezette initiatieven om de werkdruk te verlagen zijn: minder uren besteden aan het raadswerk (34 procent) en afspraken gemaakt in de persoonlijke sfeer van gezin en familie om het raadswerk beter te organiseren (31 procent).

Sleutel ligt bij de griffie en ondersteuning

Volgens veel raadsleden ligt de sleutel voor het verlagen van de werkdruk bij de griffie. Zij geven aan dat de raad op dit moment overbelast wordt met beleidsstukken die te gedetailleerd zijn. Volgens de raadsleden is het beter om een goede samenvatting mee te sturen wat de raad meer ruimte geeft om op hoofdlijnen te sturen. De raadsleden geven daarnaast aan dat griffie een betere selectie zou moeten maken in het aantal vergaderingen en bijeenkomsten waar raadsleden verwacht worden. De vergaderdruk wordt door raadsleden als een probleem gezien.

Naast de griffie geven raadsleden aan dat zij vooral actie ondernomen hebben door betere afspraken te maken binnen de eigen fractie en door gebruik te maken van burgerraadsleden. Raadsleden geven in het onderzoek aan dat niet in alle gemeenten het budget toereikend is om fractieondersteuning te realiseren.

Bijeenkomst omgaan met werkdruk

Raadsleden die op zoek zijn naar een betere manieren in het omgaan met werkdruk zijn van harte welkom in een bijeenkomst van Raadslid.Nu op 6 juni in Veenendaal. Samen met expert in tijdmanagement, Maarten de Winter, biedt Raadslid.Nu raadsleden de gelegenheid om in gesprek te gaan over tijdmanagement en welke kansen er liggen om het raadswerk anders te organiseren. Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden kan door te klikken op deze link.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 31 mei 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!