Herfstbrief '15

Herfstbrief '15

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden praat u in deze Herfstbrief graag bij over wat we de afgelopen tijd voor raadsleden hebben bereikt en wat we het komende jaar voor raadsleden en gemeenteraden doen.

Wij menen dat het van belang is dat u als raad en als raadsleden daarover wordt geïnformeerd zodat u een beeld krijgt van waar de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zich mee heeft bezig gehouden en mee bezig houdt om zo invulling te geven aan ons motto: Een sterke Raad Die Er Toe Doet.

Deze brief is voor leden hier aan te treffen. Bent u geen lid? Stuurt u dan een mail naar info@raadsleden.nl.