Herindelingsverkiezingen 2013

Herindelingsverkiezingen 2013

DEN HAAG – Op 1 januari 2014 zullen vier nieuwe gemeenten ontstaan. Vandaag (13 november 2013) worden in drie van deze vier nieuwe gemeenten herindelingsverkiezingen gehouden.  

Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop.

Te fuseren tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn heeft ruim 106.000 inwoners.

Boarnsterhim

Boarnsterhim wordt  in vier delen opgesplitst. Er vindt een gedeeltelijke grenscorrectie plaats met Skarsterlân (gemeente De Friese Meren in oprichting) en Súdwest-Fryslân. Daarnaast wordt een gedeelte samengevoegd met Leeuwarden en een gedeelte met Heerenveen. Om deze reden hebben de gemeente Heerenveen, Leeuwarden, Skarsterlân, Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Boarnsterhim herindelingsverkiezingen. Het gedeelte dat wordt toegevoegd aan Súdwest-Fryslân zal in maart verkiezingen hebben.

Boarnsterhim heeft 19.380 inwoners. De Gemeente Leeuwarden zal door de herindeling behoren tot de gemeenten met 100.000+ inwoners (kaart van deze herindeling is te downloaden via de volgende link). 

Image preview

Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat.

Te fuseren tot de nieuwe gemeente De Friese Meren. Deze gemeente zal ruim 50.000 inwoners tellen. 

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.