Herindelingsverkiezingen leidt tot verlies van 29 raadszetels

Herindelingsverkiezingen leidt tot verlies van 29 raadszetels

De herindelingsverkiezingen die vandaag in Groningen en Noord-Brabant plaatsvinden, leiden tot een afname van het aantal raadszetels met 29 raadsleden.De verkiezingen vinden vandaag plaats voor de nieuwe fusiegemeente Eemsdelta en vanwege het opheffen van Haaren in Boxtel, Oisterwijk en Vught. 

Eemsdelta is een nieuwe fusiegemeente in Groningen en telt straks bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad na 1 januari 2021 29 raadszetels. De drie gemeenten die per 31 december 2020 worden opgeheven, Delfzijl (19 raadszetels), Appingedam (15 raadszetels) en Loppersum (13 raadszetels), hebben samen 47 raadszetels. Per saldo telt de nieuwe gemeente Eemsdelta na de fusie dus 18 gekozen volksvertegenwoordigers minder.

Haaren

Door het opheffen van de gemeente Haaren verdwijnen, eindigt op 31 december 2020 het raadslidmaatschap voor 15 Haarense raadsleden. Een deel van de gemeente Haaren gaat naar Tilburg, maar daar worden geen verkiezingen gehouden. Het kerndorp Haaren komt bij de gemeente Oisterwijk.
De nieuwe raad van Oisterwijk telt daardoor na 1 januari 2021 23 raadszetels, ten opzichte van de huidige 21 zetels. Het dorp Esch gaat naar Boxtel, maar dat heeft geen effect op de omvang van de raad: Boxtel telt na 1 januari 2021 opnieuw 23 raadszetels.
Het dorp Helvoirt wordt onderdeel van de gemeente Vught en daardoor telt de gemeenteraad van Vught na 1 januari 2021 twee raadszetels meer: van 21 naar 23 raadszetels. De opheffing van de gemeente Haaren betekent per saldo een afname van 11 volksvertegenwoordigers (80 naar 69 raadszetels). 

Aantal raadsleden

Nederland telde op 1 januari 2020 8619 raadsleden verdeeld over 355 gemeenten. Als gevolg van de herindelingsverkiezingen vandaag in Brabant en Groningen daalt het aantal lokale volksvertegenwoordigers naar 8590 raadsleden. In 2002 telde Nederland nog 9778 raadsleden. 

Meer informatie

Over de verdeling van het aantal mannelijke en vrouwelijke raadsleden, zie het onderzoek Vrouwen in het lokaal bestuur dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2018 uitvoerde.