Het gerechtshof: definitief besluit vergoeding

Het gerechtshof: definitief besluit vergoeding

De vergoeding van raadsleden en Statenleden mogen door de gemeente of provincie niet meer worden overgemaakt op de rekening van de partij van de volksvertegenwoordiger. De uitspraak van het gerechtshof dat provincies noch gemeenten verplicht kunnen worden om de vergoeding die het raadslid (of Statenlid) krijgt rechtstreeks aan de partij over te maken, is definitief. De Socialistische Partij  (SP) die de zaak had aangespannen, heeft namelijk afgezien van cassatie bij de Hoge Raad.

De aanleiding voor de zaak was een rechtszaak die was aangespannen door een SP-volksvertegenwoordiger. Het is namelijk bij de SP de norm dat de partij de vergoeding die haar leden krijgen in ontvangst neemt. Een deel hiervan gebruikt de SP dan voor partijzaken, en een deel wordt weer uitgekeerd aan de SP leden.

Cessieovereenkomst

De rechtszaak betrof een cessieovereenkomst waarbij de gemeente de vergoeding zou storten op de rekening van de SP, en waarbij het dan in de handen van de SP zou liggen om haar leden te betalen. De provincie weigerde op grond van de wet om dit te doen, een SP-raadslid vocht dit aan. Het gerechtshof bevestigde dat de provincie in haar recht stond om te weigeren de vergoeding direct aan de partij over te maken.

Afhankelijkheidspositie

Indien een raadslid voor zijn of haar vergoeding afhankelijk zou worden van een politieke partij kan de partij de vergoeding als pressiemiddel gebruiken om een raadslid tot bepaalde keuzes (stemmen) te dwingen. Dit zou schadelijk zijn voor de onafhankelijkheid van raadsleden, die eenmaal verkozen niet verplicht zijn om in alles met hun politieke partij mee te gaan.

Cessie van inkomsten

Het is het goed recht van raadsleden om hun inkomsten als zij dat willen aan hun politieke partij te doneren. Het is als raadslid wel geheel legaal om de inkomsten eerst in ontvangt te nemen en vervolgens een deel daarvan af te dragen aan de partij.

Meer informatie

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechter.