Het gevaar van de slapende rekenkamer

Het gevaar van de slapende rekenkamer

Hans Egberts, raadslid in Duiven, waarschuwt dat een rekenkamer geen onderzoeken moet doen waar de raad geen behoefte aan heeft. Het gevaar hiervan is dat een rekenkamer minder budget krijgt en “voor je het weet, kom je in een neerwaartse spiraal terecht en krijg je een slapende rekenkamer”. Deze waarschuwing komt voort uit een interview met Hans Egberts voor de rekenkamercampagne van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Met deze campagne wordt het nut en de noodzaak van de rekenkamer onder de aandacht van raadsleden gebracht.

⇒Download

Een slapende rekenkamer is een rekenkamer die officieel wel bestaat, maar feitelijk niet de mogelijkheden heeft om goed onderzoek te kunnen doen. Te weinig budget voor de rekenkamer is hier vaak de oorzaak van.

Gemeenten mogen zelf bepalen hoeveel budget zij hun rekenkamer geven. De richtlijn is wel 1 euro per inwoner per jaar. Op het moment dat er weinig budget wordt toebedeeld aan de rekenkamer zijn de onderzoeksmogelijkheden beperkt. Dit zorgt ervoor dat de rekenkamer te weinig onderzoeken of weinig kwalitatief goede onderzoeken doet.

Het uiteindelijke gevolg is dat de rekenkamer niet aan zijn taak kan voldoen. De onderzoekende functie die als hulpmiddel dient voor de raad wordt teniet gedaan door een te lage toebedeling van budget. Oftewel, de raad is erbij gebaat dat de rekenkamer voldoende budget heeft. Hierdoor krijgen ze geen slapende, maar een actieve rekenkamer die op juiste wijze de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur kan onderzoeken.

Meer info

Kijk voor meer tips en informatie over het nut en de noodzaak van de rekenkamer op onze webpagina Het nut en de noodzaak van de rekenkamer.
Het hele interview met Hans Egberts kunt u lezen in de factsheet ‘Lessen van raadsleden over het nut en de noodzaak van de rekenkamer’.