Het griffiersambt in tijden van digitalisering

Het griffiersambt in tijden van digitalisering

Digitale technologie verandert de werking van de lokale democratie. En iedereen merkt de effecten van de digitalisering, zo ook griffiers, de rechterhand van de gemeenteraad. De griffie organiseert en faciliteert het werk van de raad en is zowel adviseur als ambassadeur van de raadsleden.

⇒ Download hier het onderzoek

De Vereniging van Griffiers heeft samen met het RathenauInstituut een onderzoek gedaan naar hoe digitalisering het dagelijks werk van griffiers verandert en hoe een griffier digitalisering waardevol kan inzetten om de kwaliteit van het raadswerk, het raadsdebat en de lokale democratie op een hoger plan te brengen. Het uitgangspunt bij dit onderzoek was dat digitalisering pas waardevol kan zijn voor een professionele praktijk, als het de belangrijkste uitdagingen in de lokale democratie die er liggen adresseert. Technologie kan namelijk op verschillende manieren worden ingezet. Uiteindelijk gaat het erom te ontdekken hoe digitale middelen tot maatschappelijke meerwaarde kunnen leiden.

Uitdagingen voor de lokale democratie

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de drie belangrijkste uitdagingen voor de lokale democratie. De drie uitdagingen zijn naar voren gekomen uit de ontwikkelingen in het lokaal bestuur en uit interviews met griffiers en raadsleden. Deze uitdagingen zijn van alle tijden, maar maken een bijzondere ontwikkeling mee in tijden van digitalisering:

  1. Hoe om te gaan met de overvloed aan potentieel relevante informatie?
  2. Hoe prioriteiten te stellen in hun controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken?
  3. Hoe in verbinding te blijven met de inwoners van hun gemeente?

Aanbevelingen

In het onderzoek komen drie aanbevelingen naar voren voor de griffie(r) ten aanzien van het omgaan met digitalisering.

  1. Ga in gesprek met de raad over een digitale (innovatie)agenda
  2. Organiseer de basisprocessen zo efficiënt mogelijk, om daarmee ruimte te scheppen voor de andere ambities
  3. Ondersteun vanuit de Vereniging voor Griffiers de ontwikkeling van digitale (innovatie)agenda’s