Het integriteitsbeleid wordt aangescherpt

Het integriteitsbeleid wordt aangescherpt

Het onterecht beschuldigen van politieke ambtsdragers van niet-integer handelen moet kwaadwillenden moeilijker worden gemaakt. Vertrouwen is een groot goed en het onnodig schaden van het openbaar bestuur doet daar afbreuk aan.

Dat concludeerde minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) Hanke Bruins Slot gisteren tijdens het commissiedebat over integriteit. Door het instellen van verplichte kwaliteitseisen voor integriteitsonderzoek wil de minister politieke ambtsdragers beschermen. Tijdens het debat werd duidelijk dat het integriteitsbeleid van de overheid op meerdere punten moet worden aangescherpt, bijvoorbeeld met betrekking tot de verhouding tussen raadsleden en de burgemeester en over belangenvermenging bij gemeenschappelijke regelingen.

Herbenoeming burgemeester

De verhoudingen tussen raadsleden en burgemeesters rondom herbenoemingen zijn niet altijd helder. Burgemeesters, wiens taak het is om de gemeentelijke integriteit bevorderen, voelen zich beperkt in hun rol wanneer het eind van hun ambtstermijn nadert, gezien raadsleden invloed hebben op de herbenoeming. Volksvertegenwoordigers moet meer houvast worden geboden bij de herbenoeming middels een nieuw protocol. De minister is van plan dit protocol de komende tijd te gaan ontwikkelen in samenspraak met het lokale bestuur.

Regionale samenwerking

Gemeenten doen steeds vaker aan regionale samenwerking en raadsleden zijn vaker werkzaam bij samenwerkingsverbanden waar hun gemeente deel van uitmaakt. Gemeenten hebben als taak de samenwerkingsverbanden te controleren. Dit kan zorgen voor ingewikkelde situaties en dat maakt dat de minister wil controleren of de wet met betrekking tot ‘onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen’ nog aansluit op de huidige praktijk.

Meer informatie

De brieven van minister Bruins Slot met betrekking tot het integriteitsdebat kunt u hier vinden.

Recent heeft BZK het Handboek Integriteit gepubliceerd. Dit boek bundelt alle informatie over de integriteit van politieke ambtsdragers binnen decentrale overheden. 

Op de themapagina ‘integriteit’ vindt u meer informatie over actuele thema’s op het gebied van integriteit.