Het kerstreces: tijd om bij te lezen!

Het kerstreces: tijd om bij te lezen!

DEN HAAG – De kerstperiode is vaak een tijd voor bezinning, rust en daarmee voor bijlezen zodat je als raadslid in 2016 je raadswerk weer effectief en gericht ter hand kunt nemen. Heb je tips en aanbevelingen nodig, kijk dan op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in het bijzonder op onze publicaties van 2015.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in 2015 onderzoeken en publicaties uitgebracht op diverse terreinen: greep en invloed op regionale samenwerking, hoe betrek je inwoners bij het oplossen van een bestuurlijke crisis, hoe ga je om met integriteit en belangenverstrengeling, moet je voor de nieuwe taken in het sociaal domein SMART-doelstellingen formuleren of kun je daar beter van afstappen? We begonnen 2015 met het essay Aanzien of Afzien. En we keken met de presentatie van het essay van Bas Denters over de controlerende rol van de raad, het thema van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2016, al vast naar het komend jaar.

Wil je meer lezen over deze onderwerpen, kijk onder Publicaties op deze website of klik op een van de hier onder staande links:

Essay 'Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur' - Bas Denters

Afleveringenreeks 'In de ban van regionale samenwerking'

De ene politiek-bestuurlijke crisis is de andere niet

Integriteit, belangenverstrengeling en de veranderende rol van de raad

Rapport 'Calamiteiten in het sociaal domein'

Stappenplan voor 'greep en controle op verbonden partijen'

Verkennend essay 'Sturen in dienstbaarheid'

Essay “Aanzien of Afzien” 

Over wat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2015 heeft gedaan, wat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor raadsleden en gemeenteraden wil betekenen - ook voor het nieuwe jaar - valt te lezen in de Herfstbrief die eind november is verstuurd via de raadsgriffier aan alle gemeenteraden. De inhoud van deze brief kunt u hier lezen.