Het nieuwe kabinet: wat verandert er op gemeenteniveau?

Het nieuwe kabinet: wat verandert er op gemeenteniveau?

Voor het raadslid verandert er het een en ander met het aantreden van het nieuwe kabinet. Meer ondersteuning, maar op sommige punten minder autonomie. Dit komt naar voren uit een inventarisatie van de voornemens uit het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet de komende jaren zal uitvoeren. Een overzicht van enkele plannen die invloed hebben op de rol van de raad. 

Ondersteuning gemeenteraadsleden

Vorige week werd al bekend dat de versterking van voorbereiding, opleiding en toerusting van raadsleden wordt ondersteund. De uitwerking van deze plannen is echter nog niet opgenomen in de financiële paragraaf van het regeerakkoord. 

Gemeentelijke herindeling

Het kabinet ondersteunt bewegingen van onderaf bij gemeentelijke herindelingen. Blauwdrukken van bovenaf werken niet. Wel zijn er veel gemeenten die in de uitvoering van essentiële taken grotendeels afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen. Het nieuwe kabinet ziet voor provincies een belangrijke rol weggelegd in het nemen van initiatief om in deze gevallen een herindelingsprocedure te laten starten. 

Lokale democratie

De weg naar de gekozen burgemeester wordt vrijgemaakt door het nieuwe kabinet. Waar momenteel nog in de grondwet is opgenomen dat de Kroon de burgemeester benoemd, maakt de deconstitutionalisering andere manieren van burgemeestersbenoemingen mogelijk, waaronder een lokaal referendum. 

Afdwingen regionale samenwerking jeugd

Sinds 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar gemeenten. Voor de inkoop van specialistische hulp werken veel gemeenten samen. Het nieuwe kabinet wil de Rijksoverheid in staat stellen deze samenwerking af te kunnen dwingen wanneer deze niet vanzelf van de grond komt en daarmee de gemeenteraad als hoogste orgaan de autonomie over deze beslissing ontnemen.