Het verschil is slechts het begin van een compromis

Het verschil is slechts het begin van een compromis

Soms is het ontzettend lastig, maar het is zonde om niet verder te kijken dan verschillen. Want een verschil hoeft maar zelden een samenwerking te voorkomen. Sterker zelfs, een verschil is de oorzaak van een compromis. Zonder verschil dus geen compromis. Dat is van toepassing op elke gemeenteraad.

In het artikel “Leve het verschil! Leve het verschil?” dat Job Cohen in het jaarboek van de vereniging voor Griffiers 2020 schreef, doet hij een bijzondere bevinding. Hij merkte als burgemeester dat raadsleden die vanwege allerlei redenen de politiek in waren gegaan, werkelijk iets hadden bereikt. Maar daarvoor moesten ze wel werken aan meerderheden, overleggen met andere raadsleden en partijen. Tenslotte moesten er compromissen worden gesloten. Cohen vindt dit wat democratie zo mooi maakt, samen de stad (gemeente) besturen en samen oplossingen bedenken.

De compromis

Volgens Cohen moet je de dialoog aangaan om werkelijk iets te bereiken. Een dialoog gaat voor hem verder dan een debat. Dialoog gaat om wederzijds begrip en het vinden van overeenstemming. Maar let op! De resulterende compromis moet je niet uit gaan leggen alsof het je eigen standpunt is. Je hebt water bij de wijn gedaan, maar je hebt ook iets bereikt wat anders niet had gekund. Je moet je achterban uitleggen dat de compromis voordelen en nadelen heeft. Leg daarom vooral uit wat de tegenpartijen vonden en wat jou aandeel in de compromis is.

Een compromis kan natuurlijk niet haaks staan op je originele standpunt, maar moet wel duidelijke elementen daarvan bevatten. Stop daarom niet bij het accentueren van verschillen. Want voor politieke helderheid is een compromis soms moeilijk. Vasthouden aan je standpunt is dan makkelijker, maar je bereikt er verder niet veel meer mee. Dat is nou juist het punt, je wil als raadslid iets bereiken voor de gemene deler onder raadsleden: de liefde voor je woonplaats. Verschillen zijn tenslotte het begin, niet de oplossing.

Het jaarboek van de Vereniging voor Griffiers heeft ieder jaar een ander thema. In 2020 was dat het thema “verschillen”. De uitgave van 2020 is hier te vinden.