Het VNG bestuur en commissies is met drie raadsleden gestegen

Het VNG bestuur en commissies is met drie raadsleden gestegen

Het aantal raadsleden in het bestuur en commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor de periode van 2022-2026 slechts met drie raadsleden gestegen. Van de 220 beschikbare plekken worden er 26 raadsleden voorgedragen. Vier jaar geleden kregen 23 raadsleden na de verkiezingen een plek in het bestuur en commissies van de VNG.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleit al jaren voor een goede vertegenwoordiging van raadsleden binnen het bestuur en commissies van de VNG. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft eind vorig jaar de VNG opgeroepen om in het bestuur en de commissies minimaal vijf raadsleden een plek te geven. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft slechts een aanbevelende rol, de keuze voor raadsleden en vooral burgemeesters en wethouders in het bestuur en de commissies van de VNG is aan de gemeentekoepel voorbehouden.

26 raadsleden

In het VNG bestuur zijn slechts 3 raadsleden voorgedragen, namelijk Robert Lievense uit Schouwen-Duivenland, Ojanne de Vries-Chang uit Heerenveen en Sander van Alfen uit Buren. De beleidscommissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit is als enige niet vertegenwoordigd door raadsleden. Tot slot telt de commissie Raadsleden & Griffiers de meeste raadsleden, ditmaal beter ten opzichte van de vorige periode, namelijk 11 raadsleden. Tevens is dit de enige commissie met een raadslid als voorzitter. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft voorgaande jaren de oproep gedaan om een raadslid als voorzitter van de commissie te behouden en is tevreden dat dit in stand is gehouden.

Betere vertegenwoordiging

“De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden meent dat het goed zou zijn wanneer de raad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente niet alleen is vertegenwoordigd door de burgemeester maar ook door veel meer raadsleden. Kandidaten waren er voldoende”, aldus voorzitter Hanneke Willemstein.

Meer informatie

Klik hier voor een overzicht van welke burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen een plek krijgen in het nieuwe bestuur en de commissies van de VNG. De ledenvergadering van de VNG beslist in november definitief over de voorgedragen kandidaten.